• news.cision.com/
  • Gasum/
  • Gasumin myymällä liikennekaasulla vähennettiin liikenteen hiilidioksidipäästöjä Suomessa vuonna 2020 peräti 26 000 tonnia

Gasumin myymällä liikennekaasulla vähennettiin liikenteen hiilidioksidipäästöjä Suomessa vuonna 2020 peräti 26 000 tonnia

Report this content

Liikennekaasumarkkinat kehittyivät vuoden 2020 aikana positiiviseen suuntaan, vaikka koronapandemia pysäytti uusien autojen kaupan keväällä lähes kokonaan. Suomessa ollaan tällä hetkellä kaasuautojen määrässä edellä valtion Energia- ja ilmastostrategiassa asetettua 50 000 kaasuauton tavoitetta vuoteen 2030 mennessä, ja myös yritykset ovat kiinnostuneet laajasti kaasusta logistiikan käyttövoimana.

Gasumin myymällä bio- ja maakaasulla vähennettiin liikenteen hiilidioksidipäästöjä vuoden 2020 aikana Suomessa lähes 26 000 tonnia. Määrä vastaa noin 3 400 ajomatkaa maapallon ympäri. Kaikista asiakkaista noin puolet valitsivat ajoneuvonsa tankkiin uusiutuvaa biokaasua viime vuoden aikana.

Vuoden 2020 aikana kaasukäyttöisten ajoneuvojen määrä kasvoi noin 32 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, ja vuoden lopussa liikennekäytössä oli yhteensä jo noin 13 600 kaasukäyttöistä ajoneuvoa. Suomessa ollaan myös edelleen edellä kansallista tavoitetta, jonka mukaan Suomessa olisi vuonna 2030 liikennekäytössä 50 000 kaasuautoa. Lisäksi biokaasu tunnistettiin vuoden aikana fossiilittoman liikenteen tiekartassa yhdeksi polttoainevaihtoehdoksi tieliikenteen päästöjen vähentämisessä.

Kaasuautojen määrä jatkaa kasvuaan vuonna 2021

Gasumin näkökulmasta liikennekaasumarkkinat kehittyivät vuoden aikana siis positiiviseen suuntaan, vaikka kaasukäyttöisiä henkilöautoja ensirekisteröitiin 14,1 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Autokaupassa vuosi oli koronan takia 2000-luvun toiseksi hiljaisin. Uusia henkilöautoja rekisteröitiin Suomessa vuoden aikana 15,6 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

”Malliuudistusten takia kaikkia kaasuautomalleja ei ollut saatavilla kuin osan vuotta, mikä vaikutti autojen saatavuuteen ylipäätään. Nyt saatavuus on kuitenkin erinomainen, koska markkinoilla ovat esimerkiksi uudistetut Skoda Octavian ja Volkswagen Golfin kaasukäyttöiset versiot. Uskommekin vahvasti, että kaasuautojen määrä tulee kasvamaan selvästi kuluvan vuoden aikana”, Gasumin liikenteen Business Manager Heidi Kuoppala sanoo.

Kuoppala arvelee, että kasvua tulee vauhdittamaan myös joulukuussa 2020 voimaan astunut romutuspalkkio. Sen myötä vähintään kymmenen vuotta vanhan auton romuttaja voi saada uuden, kaasukäyttöisen auton hankintaan tukea jopa 2 500 euroa.

Kaasu mukana yritysten puhtaammassa logistiikassa

Vuoden aikana myös entistä useampi yritys valitsi kaasukäyttöiset ajoneuvot välineekseen logistiikan päästövähennyksissä. Raskaan kaluston ajoneuvoja rekisteröitiin vuonna 2020 yhteensä noin 70 kappaletta.

Muun muassa Posti kertoi siirtyvänsä käyttämään koko Suomen kattavassa runkoliikenteessään nesteytettyä biokaasua, joka vähentää polttoaineen elinkaaripäästöjä jopa 90 prosenttia vaikuttaen yrityksen hiilijalanjälkeen erittäin positiivisesti. Yrityksiä kannustetaan joulukuun alussa voimaan tulleella valtion hankintatuella valitsemaan yli 16-tonnisten kuorma-autojen käyttövoimaksi vähäpäästöinen kaasu.

”Hankintatuki tulee varmasti kasvattamaan yritysten kaasukäyttöisten autojen rekisteröintimäärää vuoden 2021 aikana. Esimerkiksi Ruotsissa yrityksiä on kannustettu siirtymään puhtaampiin polttoaineisiin Klimatklivet tukimallin avulla jo vuodesta 2015 lähtien. Siellä tukimallien toimivuudesta on saatu erittäin positiivisia kokemuksia, ja viime vuonna Ruotsissa rekisteröitiin jo 250 kaasua polttoaineena käyttävää kuorma-autoa. Olen iloinen, että nyt Suomessakin on otettu käyttöön tukimalli, joka on Ruotsissa todettu hyväksi ja jolla on vauhditettu siirtymistä puhtaampaan logistiikkaan”, Gasumin liikenteen Senior Sales Manager Jani Arala kertoo.

Suomen ja Pohjoismaiden kaasuinfra laajenee myös vuonna 2021

Gasum jatkaa myös kuluvana vuonna pohjoismaisen kaasutankkausasemaverkoston kehittämistä. Nykyisten asemien kehittämisen lisäksi merkittävässä roolissa on uusien asemien rakentaminen. Alkuvuodesta 2021 Suomeen avataan uudet Gasumin tankkausasemat Järvenpäähän ja Lappeenrantaan. Lisäksi Suomessa on käynnistymässä useampia asemahankkeita, joista tiedotetaan heti, kun hankkeiden yksityiskohdat varmistuvat.

Kiinnostus kaasun mahdollisuuksiin liikenteen päästöjen vähentäjänä on Suomessa selkeässä kasvussa. Tästä kertoo esimerkiksi Energiaviraston päättynyt liikenteen infrastruktuurituen hakukierros, jolla Gasumin lisäksi myös monet muut toimijat hakivat tukea kaasuasemien rakentamiseen.

”Kiitos asiakkaidemme ja kumppaniemme olemme tiukasti tiellä kohti puhtaampaa liikennettä. Suomen kunnianhimoisten päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi kaikki vähäpäästöiset käyttövoimat ovat tärkeitä vaihtoehtoja”, Heidi Kuoppala toteaa.

Lisätietoja:

Heidi Kuoppala, Business Manager, liikenne, Gasum
Puhelin: +358 50 440 9793, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Jani Arala, Senior Sales Manager, liikenne, Gasum
Puhelin: +358 44 054 8583, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi 

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

”Hankintatuki tulee varmasti kasvattamaan yritysten kaasukäyttöisten autojen rekisteröintimäärää vuoden 2021 aikana. Esimerkiksi Ruotsissa yrityksiä on kannustettu siirtymään puhtaampiin polttoaineisiin Klimatklivet tukimallin avulla jo vuodesta 2015 lähtien. Siellä tukimallien toimivuudesta on saatu erittäin positiivisia kokemuksia, ja viime vuonna Ruotsissa rekisteröitiin jo 250 kaasua polttoaineena käyttävää kuorma-autoa. Olen iloinen, että nyt Suomessakin on otettu käyttöön tukimalli, joka on Ruotsissa todettu hyväksi ja jolla on vauhditettu siirtymistä puhtaampaan logistiikkaan
Gasumin liikenteen Senior Sales Manager Jani Arala kertoo.