• news.cision.com/
  • Gasum/
  • Gasumin vuoden 2018 taloudellinen katsaus ja yritysvastuuraportti julkaistu

Gasumin vuoden 2018 taloudellinen katsaus ja yritysvastuuraportti julkaistu

Report this content

Gasum on julkaissut taloudellisen katsauksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2018 suomeksi ja englanniksi. Taloudellinen katsaus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, hallinnointiperiaatteet sekä palkka- ja palkkioselvityksen. Tämän lisäksi Gasumin yritysvastuuraportti on julkaistu.

Vuonna 2018 Gasum otti askeleita kohti puhtaampaa huomista. Yhtiöllä oli menestyksekäs vuosi määrätietoisen strategian toteuttamisen, toiminnallisen tehokkuuden ja myös parantuneen turvallisuuden seurauksena. Vuoden aikana yhtiö on valmistautunut kaasumarkkinoiden avautumiseen Suomessa vuoden 2020 alusta.

Vahvistuva pohjoismainen kaasuekosysteemi luo kestävää kasvua

Yritysvastuuraportissamme kerromme Gasumin vastuullisuuden kehittymisestä vuoden aikana. Raportti kattaa yritysvastuun teemat, jotka ovat henkilöstö, turvallisuus, kaasun saatavuus, ilmastonmuutoksen hillintä, kiertotalous ja kestävä liiketoiminta. Raportti on julkaistu englanniksi.

Tutustu vuoden 2018 raportteihin:

  • Gasumin Taloudellinen katsaus 2018
  • Gasumin Hallinnointi ja palkitseminen 2018
  • Gasumin Yritysvastuuraportti 2018 (vain englanniksi)


Lisätietoja:

Olga Väisänen, viestintäjohtaja, Gasum
Puhelin: +358 40 554 0578, etunimi.sukunimi@gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.com.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

Maakaasun osuus Euroopan kokonaisenergiankäytöstä on yli 20 prosenttia. Kaasun kysynnän on arvioitu kasvavan arviolta 30 prosenttia seuraavan 20 vuoden aikana.
Tweettaa
Gasum edisti vuoden 2018 aikana strategiaansa Pohjoismaissa, joka on laajentaa kaasumarkkinaa maalla ja merellä.
Tweettaa

Lainaukset

Vahvistuva pohjoismainen kaasuekosysteemi luo kestävää kasvua.
Johanna Lamminen, Gasumin toimitusjohtaja