Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

Glaston Oyj Abp                                 Pörssitiedote 19.9.2013 klo 14.05

 

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

Glaston Oyj Abp on tänään saanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta:
Yleisradion eläkesäätiön osuus Glaston Oyj Abp:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on alittanut 5 %.

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisesti ilmoitamme Finanssivalvonnalle ja Glaston Oyj Abp:lle seuraavaa:
1. Kohdeyhtiön nimi: Glaston Oyj Abp

2. Liputusilmoituksen peruste: osakkeiden myynti pörssin välityksellä

3. Ilmoitusvelvollisen nimi ja Y-tunnus: Yleisradion eläkesäätiö, Y-tunnus 0117163-7

4. Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 18.9.2013

5. Osuus kohdeyhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: alle 5 %

6. Edellisessä liputusilmoituksessa 11.3.2013 ilmoitettu omistus: 10 481 369 osaketta ja ääntä eli 5,41 prosenttia Glaston Oyj:n osakekannasta 193 708 336 kappaletta

 

Helsinki 19.9.2013
Yleisradion eläkesäätiö

 

Helsingissä 19.9.2013
Glaston Oyj Abp
Arto Metsänen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Sasu Koivumäki, talousjohtaja, Glaston Oyj Abp, puh. +358 10 500 500

Glaston Oyj Abp
Glaston on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö, joka kehittää tuotteita arkkitehtuuri-, aurinkoenergia-, kaluste- ja laite- sekä ajoneuvoteollisuudelle. Tuotevalikoimamme vaihtelee esikäsittely- ja turvalasikoneista huoltopalveluihin. Tuemme asiakkaidemme menestystä tuottamalla palveluita kaikkiin lasinjalostusketjun tarpeisiin koko tuotteen elinkaaren ajan. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small Cap -listalla.

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.glaston.net

 

 

 

 

 

 

 

Tilaa