• news.cision.com/
  • Glaston Oyj/
  • Glaston Oyj Abp: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

Glaston Oyj Abp: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

Report this content

Glaston Oyj Abp                       Pörssitiedote  9.4.2019 klo 15.35

Glaston Oyj Abp on tänään vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Ahlström Capital Oy:ltä, jonka mukaan AC Invest Eight B.V:n omistus- ja ääniosuus Glastonissa on ylittänyt 25 %:n rajan 9.4.2019.

Liputusvelvollisen osuus:

% osakkeista ja äänistä
(7.A:n yhteismäärä)
% osakkeista ja äänistä
rahoitusvälineiden kautta
(7.B:n yhteismäärä)
Yhteenlaskettu
%-osuus
(7.A+7.B)
Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten kokonais-
määrä
Osuus liputusrajan
saavuttamisen
tai rikkoutumisen jälkeen
25,61 % - 25,61 % 45 976 316
Edellisessä liputus-
ilmoituksessa
ilmoitettu osuus
(jos liputettu)
17,52 % - 17,52 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Osakkeiden ja äänten %-osuus
Osakesarja/osakelaji ISIN-koodi Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000369657 - 11 773 942 - 25,61 %
A: YHTEENSÄ 11 773 942 - 25,61 %

Koko määräysvaltaketju, jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahotusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Ahlström Capital Oy - - -
Ahlström Capital B.V. - - -
AC Invest Eight B.V 25,61 % - 25,61 %

AC Invest Eight B.V. on merkinnyt 4 987 654 uutta Glaston Oyj Abp:n osaketta Glastonin suunnatussa osakeannissa. Uudet osakkeet on rekisteröity 9.4.2019. Suunnatun osakeannin ja tiettyjen Glastonin omien osakkeiden mitätöinnin seurauksena Glastonin rekisteröityjen osakkeiden uusi kokonaismäärä on 45 976 316. AC Invest Eight B.V. on ylittänyt 20 %:n ja 25 %:n rajat 17,52 %:sta 25,61 %:iin.

Ahlström Capital Oy omistaa Ahlström Capital B.V.:n koko osakekannan, ja Ahlström Capital B.V. omistaa AC Invest Eight B.V.:n koko osakekannan.

GLASTON OYJ ABP

Lisätietoja:
Taina Tirkkonen,
Lakiasiain- ja henkilöstöjohtaja
puh. +358 10 500 500

Glaston Oyj Abp
Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka tarjoaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja rakennus-, ajoneuvo-, aurinkoenergia- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden tarpeisiin. Lisäksi yhtiö tukee uusien, lasiin älyä integroivien teknologioiden kehittämistä.

Huhtikuusta 2019 lähtien Bystronic glass on osa Glastonia. Yhdessä olemme sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme sekä parasta tietotaitoa että viimeisimpiä teknologioita lasinjalostuksen alalla, tarkoituksenamme rakentaa parempaa huomista turvallisemmilla, älykkäämmillä ja energiatehokkaammilla ratkaisuilla. Toimimme globaalisti tuotannon, palveluiden ja myynnin saralla kahdessatoista maassa. Glastonin osake (GLA1V) on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

Tilaa