• news.cision.com/
  • Glaston Oyj/
  • Glaston Oyj Abp:n uudet osakkeet ja 157.716 osakkeen mitätöinti on rekisteröity kaupparekisteriin

Glaston Oyj Abp:n uudet osakkeet ja 157.716 osakkeen mitätöinti on rekisteröity kaupparekisteriin

Report this content

Glaston Oyj Abp                         Pörssitiedote                  9.4.2019 klo 9.20

Aiemmin 1.4.2019 pörssitiedotteella tiedotetun mukaisesti Glaston Oyj Abp (”Glaston” tai ”Yhtiö”) on toteuttanut suunnatun osakeannin (”Suunnattu osakeanti”) sveitsiläs-saksalaista Bystronic Maschinen AG:tä, Bystronic Lenhardt GmbH:ta ja niiden tytäryhtiöitä koskevan yritysoston toteuttamisen yhteydessä. Lisäksi Yhtiön hallitus on edellä mainitussa pörssitiedotteessa niin ikään julkistetun mukaisesti päättänyt mitätöidä osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 15 luvun 12 pykälän mukaisesti 157.716 Evli Awards Management Oy:n (”Evli Awards”) hallussa olevaa Glastonin osaketta Evli Awardsin suostumuksella. Mitätöidyt osakkeet liittyvät vanhaan järjestelyyn Yhtiön ja Evli Awardsin välillä, joka on lopetettu. Suunnattu osakeanti ja osakkeiden mitätöinti ovat johtaneet seuraaviin muutoksiin Glastonin osakkeiden lukumäärässä:

Ennen Suunnattua osakeantia ja Evli Awardsin hallussa olleiden osakkeiden mitätöintiä Glastonin rekisteröityjen osakkeiden kokonaismäärä oli 38.726.627. Suunnatussa osakeannissa liikkeeseen lasketut ja merkityt 7.407.405 uutta osaketta (”Uudet osakkeet”) sekä Evli Awardsin hallussa olleiden 157.716 osakkeen mitätöinti on rekisteröity kaupparekisteriin 9.4.2019. Rekisteröinnin seurauksena Glastonin rekisteröityjen osakkeiden uusi kokonaismäärä on 45.976.316.

Kaupankäynnin Uusilla osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:ssä arviolta 10.4.2019.

Evli Awardsin hallussa olleiden osakkeiden, joita on sekä taloudellisesti että osakkeenomistajien oikeuksien näkökulmasta käsitelty Yhtiön hallussa olevina omina osakkeina, mitätöinti ei vaikuta Glastonin tulokseen, kassavirtaan tai pääomaan.

Helsinki, 9.4.2019

GLASTON OYJ ABP

Hallitus

Lisätietoja:
Joséphine Mickwitz, IR-, viestintä- ja markkinointijohtaja, puh. +358 10 500 5070

Glaston Oyj Abp

Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka tarjoaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja rakennus-, ajoneuvo-, aurinkoenergia- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden tarpeisiin. Lisäksi yhtiö tukee uusien, lasiin älyä integroivien teknologioiden kehittämistä.

Huhtikuusta 2019 lähtien Bystronic glass on osa Glastonia. Yhdessä olemme sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme sekä parasta tietotaitoa että viimeisimpiä teknologioita lasinjalostuksen alalla, tarkoituksenamme rakentaa parempaa huomista turvallisemmilla, älykkäämmillä ja energiatehokkaammilla ratkaisuilla. Toimimme globaalisti tuotannon, palveluiden ja myynnin saralla kahdessatoista maassa. Glastonin osake (GLA1V) on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

Tilaa