Kokonaisvaltaisen energiajohtamisen merkitys kasvaa kiinteistöalalla

Report this content

Granlund Consultingin markkinatutkimus selvitti energiajohtamisen nykytilaa.

Kiinteistö-, energia- ja ympäristöjohtamisen asiantuntijayritys Granlund Consulting Oy selvitti markkinatutkimuksella energiajohtamisen nykytilaa ja kehitystä rakennus- ja kiinteistöalan yrityksissä sekä energiayhtiöissä. Tutkimus toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2016, joten tuloksista on pääteltävissä, kuinka energiajohtaminen on kehittynyt viimeisen kahden vuoden aikana.

Yrityksissä asetetaan vain vähän kattavia energiatavoitteita

Tulosten mukaan energiajohtaminen, kuten energiatehokkuuden kehittäminen, nähdään yrityksissä tärkeämpänä kuin aikaisemmin. Kattavien tavoitteiden asettaminen ei ole kuitenkaan lisääntynyt. Sen sijaan energiatavoitteet ovat aikaisempaa yksiulotteisempia ja keskittyvät energiankulutuksen pienentämiseen. Samalla esimerkiksi päästöjen karsiminen jää vähemmälle huomiolle.

”Vaikka alalta löytyy myös paljon hienoja energiajohtamisen esimerkkejä, niin silti moni toimija keskittyy edelleen vain yksittäisiin energiansäästötoimenpiteisiin. Tuloksista herääkin se kysymys, onko energiajohtamisen tärkeys vielä monessa yrityksessä tunnistamatta tai energiajohtamista tehdään vain lisääntyneistä viranomaisvelvoitteista johtuen”, pohtii Granlund Consulting Oy:n energian toimialajohtaja Ville Reinikainen. Ilahduttavaa tuloksissa on, että energiastrategian laadinta ja toteuttaminen käytännössä nähdään monessa yrityksessä keskeisenä kehityskohteena.”

Digitaalisuus uutena energiajohtamisen keinona

Yli 60 prosenttia vastaajista hyödyntää tai harkitsee hyödyntävänsä digitaalisia energian ja olosuhteiden hallintapalveluja. Tutkimuksessa kysyttiin erikseen myös energiayhtiöiden mielipidettä alan tulevaisuudesta, ja vastauksissa korostui kokonaisratkaisujen hakeminen ja kumppanuus eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

”Energialaitoksissa näyttää vallitsevan yhtenäinen näkemys siitä, että palvelutarjontaa tulee laajentaa asiakkaiden eli kiinteistönomistajien ja käyttäjien suuntaan. Osaamisen ja palvelujen kehittäminen aiotaan toteuttaa pääasiassa asiantuntijakumppanien kanssa yhteistyössä”, Reinikainen toteaa.

Tutkimus toteutettiin touko-kesäkuussa 2018 ja haastattelututkimukseen vastasi 101 alan asiantuntijaa.

Lisätiedot:
Ville Reinikainen
Energian toimialajohtaja
Granlund Consulting Oy
050 541 5375, ville.reinikainen(a)granlund.fi

Granlund Consulting tarjoaa kokonaisvaltaisia konsultointipalveluja kiinteistö- ja ympäristöjohtamiseen sekä rakentamisen toimialalle. Poikkitieteellinen kyvykkyys, innostuneisuus, jatkuva parantaminen sekä vastuullisuus ovat vahvasti läsnä yhtiön toiminnassa. Tavoitteena on auttaa asiakkaita parantamaan tuottavuuttaan ja olemaan omassa toiminnassaan edelläkävijöitä. Granlund Consulting on osa Granlund-konsernia, jossa työskentelee noin 900 asiantuntijaa 20 kotimaan toimipisteessä. Toimipisteet löytyvät lisäksi Dubaista, Shanghaista, Sheffieldista (UK) ja Malmöstä. www.granlund.fi

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

Yrityksissä asetetaan vain vähän kattavia energiatavoitteita
Tweettaa
Digitaalisuus uutena energiajohtamisen keinona
Tweettaa

Lainaukset

Vaikka alalta löytyy myös paljon hienoja energiajohtamisen esimerkkejä, niin silti moni toimija keskittyy edelleen vain yksittäisiin energiansäästötoimenpiteisiin. Tuloksista herääkin se kysymys, onko energiajohtamisen tärkeys vielä monessa yrityksessä tunnistamatta tai energiajohtamista tehdään vain lisääntyneistä viranomaisvelvoitteista johtuen.
Ville Reinikainen, energian toimialajohtaja, Granlund Consulting Oy
Energialaitoksissa näyttää vallitsevan yhtenäinen näkemys siitä, että palvelutarjontaa tulee laajentaa asiakkaiden eli kiinteistönomistajien ja käyttäjien suuntaan. Osaamisen ja palvelujen kehittäminen aiotaan toteuttaa pääasiassa asiantuntijakumppanien kanssa yhteistyössä.
Ville Reinikainen, energian toimialajohtaja, Granlund Consulting Oy