Teal-ajattelu mullistaa työelämän: ”Aika heittää statukset ja valtahierarkiat roskakoriin”

Työyhteisökehittäjä Jussi Markula ja Suomen parhaana työpaikkana palkittu Gofore uskovat, että teal-ajattelu on ratkaisu työelämän johtamishaasteisiin.

Organisaatioiden itseohjautuvuudesta puhutaan tällä hetkellä paljon. Itseohjautuvuus on myös tärkeä osa maailmalla suosiota kasvattanutta teal-ajattelua, joka on uudenlainen tapa ymmärtää työn tekemistä ja organisointia. Maanantaina Helsingissä järjestetty Woodstock of Teal -tapahtuma osoitti, että myös suomalaiset organisaatiot – teknologia-alan startupeista julkishallintoon – ovat hyvää vauhtia löytämässä tapoja edetä kohti tealia.

Työyhteisökehittäjä Jussi Markula on yksi teal-uranuurtajista Suomessa. Hänen mielestään johtaminen on kansainvälisesti kriisissä, johon teal-ajattelu tarjoaa ratkaisun.

”Teolliseen yhteiskuntaan luodut, yksilöstatukseen ja valtahierarkioihin perustuvat johtamismallit eivät enää toimi. Yhteiskunnan digitalisaatio, globalisaatio, kasvava kompleksisuus ja merkityksellisyyden vaade edellyttävät kokonaisvaltaista muutosta. Tästä tealissa on kyse: se ei ole johtamismalli tai teoria vaan kokonaan uusi ajattelutapa, suhtautuminen yhteistyöhön ja ihmisiin”, Markula kuvaa.

Teal-ajattelu pohjautuu maailmalla tehtyyn tutkimukseen, jossa löydettiin yhdistäviä tekijöitä moderneista ja edistyksellisinä pidetyistä työyhteisöistä.

”Teal-organisaatioita yhdistää kolme piirrettä: itseohjautuvuus, ihmisten kokonaisvaltainen huomioiminen ja toimiminen vastuullisen, yrityksen ulkopuolisen päämäärän eteen”, Markula sanoo.

Markulan mielestä statukset ja valtahierarkiat on aika heittää organisaatioissa roskakoriin.

”Itseohjautuvissa teal-organisaatioissa vastuullinen yhteinen päämäärä luo edellytykset asemavallan purkamiselle. Tällöin jokaisella voi olla aidosti täysi valta johtaa omaa työtään. Tämä vapauttaa luovuutta ja energiaa, joka näkyy usein parempina tuloksina myös taloudellisesti.”
 

Coaching itseohjautuvuuden tukena

Hyvä esimerkki tuloksekkaista organisaatioista on useaan otteeseen yhdeksi Suomen ja Euroopan parhaimmista työpaikoista palkittu digitaalisten palveluiden asiantuntijayritys Gofore, joka on satsannut vuosien ajan henkilöstön itseohjautuvuuteen. Tämä on tarkoittanut luopumista perinteisistä työnjohdollisista rooleista.

”Olemme luoneet palvelevan esimiestyön rinnalle sisäisen coaching-palvelun, joka on tärkeä tuki henkilöstön itseohjautuvuudelle. People personimme palvelevat kaikkia työntekijöitä, ja heidät on valmennettu valmentavaan esimiestyöhön”, kertoo Goforen toimintakulttuurikonsultti Mari Wuoti.

Goforella nähdään, että työkulttuuri on ollut sen nopean kasvun ja menestyksen lähtökohta: liiketaloudellista menestystä ja kulttuuria ei voi erottaa toisistaan. 

”Hyvän kulttuurin, työntekijäkokemuksen ja työntekijäkuvan ansiosta olemme kasvaneet ja löytäneet parhaat asiantuntijat kovassa kilpailussa. Meillä itseohjautuvuus ei ole muusta kokonaisuudesta irrallinen asia. Kaiken – niin organisaatiorakenteen kuin toimintatapojenkin – on tuettava samoja tavoitteita ja arvoja.”

Itseohjautuvuus ja ”pomottomat työpaikat” ovat perinteisesti liitetty teknologia-alaan ja startupeihin, mutta Markula painottaa, että teal-ajattelu sopii erinomaisesti myös julkishallinnon organisaatioihin.

”Esimerkiksi Helsingin kaupunginkirjastossa ja sen uudessa lippulaivassa Oodissa työtä organisoidaan vahvasti teal-ajattelun pohjalta. Kiinnostava esimerkki maailmalta on myös hollantilainen kotisairaanhoitopalveluja tarjoava Buurtzorg, joka on kasvanut kymmenessä vuodessa kymmenestä yli kymmeneen tuhanteen työntekijään. EY:n tutkimuksen mukaan säästöt Alankomaiden sairaanhoitokuluissa olisivat lähes kaksi miljardia euroa vuodessa, jos kaikki kotisairaanhoito järjestettäisiin Buurtzorgin tapaan.”

Teal Suomi -yhteisö järjesti 10. kesäkuuta Woodstock of Teal -tapahtuman, joka kokosi yhteen yli 100 työelämän ja organisaatioiden kehittämisestä kiinnostunutta. Gofore ja Helsingin kaupunginkirjasto ovat Woodstock of Tealin kummiorganisaatioita. Muita kummeja ovat Emu Growth Partners, Fraktio, Futurice, Metosin, Prominda, Stara Consulting, Suomen Tilaajavastuu, Sysart ja Wörks.

Lisätietoa:

Jussi Markula
Työyhteisökehittäjä
p. 040 505 9053

Mari Wuoti
Toimintakulttuurikonsultti, Gofore
p. 044 557 7717

Teal Suomi on itseohjautuvuuteen perustuva yhteisö, jonka tavoitteena on tutkia ja edistää teal-ajattelua suomalaisissa organisaatioissa.
Lisätietoa: 
www.tealsuomi.fi

Gofore Oyj on digitalisaation asiantuntija, jolla on Suomessa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Espanjassa ja Virossa yli 550 asiantuntijaa. Arvot ohjaavat vahvasti Goforen toimintaa: töitä tehdään ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Goforen liikevaihto oli 50,6 miljoona euroa vuonna 2018. Lisätietoa: www.gofore.fi

Avainsanat:

Tilaa