Keskuskauppakamari: Korkea yhtiövero rasittaa yrityksiä

Keskuskauppakamari on huolissaan korkean yritysverotuksen aiheuttamasta kilpailukyvyn heikentymisestä. ”Suomen yhteisöverokanta on alennettava nopeasti 20 prosenttiin”, vaatii Keskuskauppakamarin johtaja Terhi Järvikare. Vain kilpailukykyinen verojärjestelmä mahdollistaa talouskasvun, mutta tarjolla on vain lukuisia veronkiristyksiä. Järvikare puhui Hämeen kauppakamarin Tilinpäätös- ja veropäivässä Lahdessa maanantaina 3.12.

Suomen yhteisöverokanta ylittää jo selvästi EU:n keskiarvon. Suomi on jäämässä pahasti jälkeen myös naapurivaltioista. Ruotsi alentaa yhteisöverokantaa vuoden alusta 22 prosenttiin, ja Virossa se on 21 prosenttia.

Suomi on pieni reunavaltio ja naapurivaltioita korkeampi yhteisöverokanta heikentää maamme sopeutumista kansainväliseen kilpailutilanteeseen. Yhteisöverokannan tasolla on suuri merkitys yritysten sijainti- ja investointipäätöksiin lähitulevaisuudessa. Ensi vuoden alusta Suomessa toteutettavat huojennukset ovat varsin vaatimattomia naapurimaiden toimiin verrattuna.

– Lisäksi yritysverotusta kiristää korkovähennysoikeuden rajoittaminen alkaen vuodesta 2014. Ruotsissa korkovähennysoikeuden rajaaminen on kytketty yhteisöverokannan alentamiseen ja samoin olisi tehtävä myös Suomessa, sanoo Järvikare.

– Muita maita korkeampi veroaste ja kaikki yrityksiin kohdistuvat verojen korotukset ovat pois yrityksen kehittämisestä ja saattavat siirtää investointeja alemman veron maahan, toteaa lahtelaisen Stalatube Oy:n toimitusjohtaja Jukka Nummi. Korkeammat verot eivät myöskään houkuttele ulkomaisia yhtiöitä sijoittamaan Suomeen, hän jatkaa. Erilaisilla hyvitysjärjestelmillä pyritään kompensoimaan korkeaa verotusta, mutta on outoa, että esimerkiksi energiaveron hyvitys kohdistuu vain suuryrityksiin. Selkeä yritysveron alennus olisi tasapuolinen kaikille, sanoo Nummi.

Yritykset tuottavat suuren osan verotuloista

Yhteisöveron lisäksi yritykset tuottavat verotuloja monella muulla tavalla. Esimerkiksi palkansaajien maksamien ansiotuloverojen kautta yrityksillä on huomattava välillinen vaikutus verotuottoihin.

Yhteisöverokannan voimakas alentaminen parantaisi nopeasti yritysten kilpailukykyä ja turvaisi työpaikkojen säilymistä. Koska työpaikat ylläpitävät yksityistä kulutusta, samalla pystytään kerryttämään arvonlisäveroa ja muita kulutusveroja. Yritysten toiminnalla on yhteiskunnan rahoituksen kannalta aivan olennainen merkitys.

Huojennusten valmistelu viipyy

Hallitus päätti keväällä t&k-verovähennyksen ja sijoittajan verovähennyksen käyttöönotosta. T&k-verovähennys on yrityksille tuleva lisävähennys t&k-toiminnan palkoista. Sijoittaja saisi puolestaan pääomaverotuksessaan vähennyksen pieneen kasvuyhtiöön tekemänsä sijoituksen perusteella. Hallituksen esitysten valmistelu on venynyt eikä esityksiä ei ole vielä annettu eduskunnalle.

– Epävarmuus huojennusten voimaantuloajankohdasta ja edellytyksistä haittaa t&k-hankkeiden suunnittelua ja lykkää kasvuyritysten saamia sijoituksia, sanoo Järvikare.

Asunnonostajan kustannukset kasvavat

Asunto- ja kiinteistöosakkeiden varainsiirtovero nousee ensi vuoden alusta 1,6 %:sta 2 %:iin. Sen lisäksi veron laskentaperuste laajenee: veropohjaan luetaan jatkossa myös osakkeisiin kohdistuva velkaosuus. Tämä korottaa erityisesti uusien asuntojen ja liiketilojen varainsiirtoveroa.

– Uusien asuntojen tuotannon ennakoidaan muutenkin vähenevän, joten muutos toteutetaan mahdollisimman huonoon aikaan, Järvikare toteaa.  

Lisätietoja:    
Stalatube Oy:n toimitusjohtaja Jukka Nummi, puh. 0500 126 014
Keskuskauppakamarin Johtaja Terhi Järvikare, puh. 040 708 8376

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta sekä Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat.

Hämeen kauppakamari
Rauhankatu 10, 15110 Lahti
Talaskuja 3, 13200 Hämeenlinna
www.hamechamber.fi
www.Facebook.com/K2HAM

Avainsanat: