Yritykset Hämeessä: Suhdanneodotukset keskiarvoa paremmat

”EK:n heinäkuussa tekemän suhdannebarometrin mukaan Hämeessä toimivien yritysten suhdanneodotukset ovat teollisuuden ja rakentamisen sekä palveluiden osalta melko pessimistiset, vaikka ovatkin koko maan keskiarvoa paremmat”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio.

Hämeen teollisuuden ja rakentamisen suhdannetilanne pysyi laimeana alkukesän aikana. Tilaukset vähenivät kesän alussa ja ovat laskussa heikon kysynnän myötä. Lähikuukausia koskevat suhdanneodotukset ovat kuitenkin Hämeessä kohentuneet ja suhdanteiden heikkenemisen ennakoidaan olevan päättymässä.

Teollisuuden ja rakentamisen alan vastaajista 16 % arvioi suhdanteiden heikkenevän lähikuukausina ja paranemista odotti 14 %. Tuotanto lisääntyi hieman kesän alussa, mutta tuotanto-odotukset ovat varovaisia, ja tuotannon ennakoidaan vähenevän hivenen alkusyksyn aikana.

Levypyörä Oy:n toimitusjohtaja Pertti Lemettinen toteaa teollisuusyritysten näkymien olevan melko synkät. ”Odotukset ovat pessimistiset. Vientiyritysten kilpailukyky on heikko muun muassa kohonneiden työvoimakustannusten, erilaisten verojen ja viranomaismaksujen takia.”

”Tyytyväinen pitää olla, jos suhdannetilanne jatkuisi edes ennallaan eikä heikkenisi, toteaa toiveikkuutta herättäen Puutyöliike Pekka Väre Ky:n toimitusjohtaja, talousneuvos Pekka Väre. ”Yritysten tuotannon kasvuun ei aivan lähiaikoina uskota.”

Kyselyyn vastanneiden yritysten henkilökunnan määrä pieneni kesän alussa ja työvoimaa vähennettäneen myös syksyllä.

Noin kymmenesosa totesi rahoituksen riittämättömäksi. Myös kannattavuus on laskussa ja investoinnit pienenevät.

Palveluissa myynti pysyi keskimäärin ennallaan

Hämeessä palvelualan yritysten suhdanteet hiipuivat alkukesän aikana. Suhdannetilanne oli heinäkuussa jonkin verran normaalia heikompi.

Vastanneista yrityksistä 88 % ennakoi suhdanteiden pysyvän muuttumattomina. Hämeessä palvelujen suhdannekuva on teollisuuden ja rakentamisen tavoin kuitenkin hieman koko maan keskiarvoa kirkkaampi. Myynti pysyi kesän alussa keskimäärin ennallaan ja sen odotetaan säilyvän likimain samalla tasolla myös lähikuukausien aikana.

Vastanneista kuusi prosenttia kertoi rahoitusvaikeuksista. Kannattavuus on hieman vuoden takaista heikompi ja sen odotetaan hiipuvan vähän myös lähikuukausina.

Lisätietoja:     
Puutyöliike Pekka Väre Ky:n toimitusjohtaja, talousneuvos Pekka Väre, puh. 0500 478 056
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio, puh. 044 330 4013
EK:n johtava ekonomisti Penna Urrila, puh. 040 570 7860

Barometrijulkaisu ja tiedotteet ovat luettavissa EK:n verkkosivuilla osoitteessa www.ek.fi

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa yhteistyössä alueellisten kauppakamarien kanssa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Heinäkuussa 2013 tehtyyn tiedusteluun vastasi 924 yritystä, jotka työllistävät Suomessa 236 000 henkilöä.

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.

Hämeen kauppakamari
Rauhankatu 10, 15110 Lahti
Talaskuja 3, 13200 Hämeenlinna
www.hamechamber.fi
www.Facebook.com/K2HAM

Avainsanat: