Yritysten maa-aluetarpeisiin ei useinkaan ole varauduttu

– Kauppakamarien Helppo Hallinto – Sujuva Suomi -kampanjan toinen teema on kaavoitus, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio. Parhaimmillaan kaavoitus luo hyvät edellytykset menestyvälle liiketoiminnalle – pahimmillaan se estää yrityksen toiminnan.

Versowood Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Kopra toteaa, että yritysten on pystyttävä reagoimaan kysynnän muutoksiin nopeasti. – Yhteiskunnan lupamenettelyiden ja kaavoitusasioiden tulisi pystyä palvelemaan ajan vaatimaan tahtiin. Muutokset talouselämässä ja markkinoilla ovat nopeita, sanoo Kopra.

– Yrityksiltä saamamme palautteen mukaan lain tulkinnat ja soveltaminen ovat epäyhtenäisiä maan eri osissa ja eri viranomaisilla, vahvistaa asiamies Tiina Pasuri Helsingin seudun kauppakamarista.

Kaavoitusta säätelevää maankäyttö- ja rakennuslakia muutettiin viimeksi pari vuotta sitten, jolloin suurten kauppojen sijainnin ohjausta tiukennettiin.

– Yksittäisen virkamiehen valta kaavoituksessa on kasvanut. Ylimitoitetuilla selvitysvaatimuksilla taas aiheutetaan lisäkustannuksia, kulutetaan voimavaroja ja venytetään kaavoituksen kestoa, harmittelee Pasuri.

Investoinnit ja työpaikat vaarassa

– Viranomaismenettelyiden tulisi olla reaktiivisen sijaan proaktiivista, jolloin mahdollisiin kehityshankkeisiin, lupaprosesseihin ja maankäyttöön olisi varauduttu jo etukäteen, esittää Kopra. – Jos tuotannollisessa toiminnassa ei pystytä investoimaan ja kehittämään tarpeen mukaisesti, voi se johtaa myöhempinä vuosina tuotannon siirtämiseen muihin yksiköihin ja jopa maan rajojen ulkopuolelle.

Kopran mielestä yhteiskunnan tuottamissa peruspalveluissa huomioidaan nykyään useasti jo asiakasnäkökulma, mutta varsinkin elinkeinoelämän kehittämistä tukevissa toiminnoissa sitä ei voi liikaa korostaa.

Yhteiskunta vaikuttaa kaavoituksella yritysten toimintaedellytyksiin. Parhaimmillaan kaavoitus luo hyvät edellytykset menestyvälle liiketoiminnalle – pahimmillaan se estää yrityksen järkevän toiminnan. Kaavoituksella on myös merkittäviä kilpailullisia ulottuvuuksia. Yritysmyönteisellä maankäytön suunnittelulla kunnat ja maakunnat voivat houkutella yrityksiä alueelleen. Toisaalta toimivan kaavoituksen kautta turvataan yritysten välisen kilpailun toimivuus.

Kommentteja ja kokemuksia kerätään kampanjasaitille

Kauppakamarien kampanjassa käsitellään hallinnon rasitteita teemoittain, noin kahden viikon jaksoissa. Kampanjasivustolla helppohallinto.fi kannustetaan yrityksiä jättämään tietoa, ratkaisuehdotuksia tai kommentteja rasitteiden vaikutuksista.

Lisätietoja:
     
Hämeen kauppakamarin hallituksen jäsen Pekka Kopra, puh. 050 597 7245                           
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio, puh. 044 330 4013                                    
Helsingin seudun kauppakamarin asiamies Tiina Pasuri, puh. 050 62 905                                                               
Lue lisää
http://helppohallinto.fi/

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta sekä Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat.

Hämeen kauppakamari
Rauhankatu 10, 15110 Lahti
Talaskuja 3, 13200 Hämeenlinna
www.hamechamber.fi
www.Facebook.com/K2HAM

Avainsanat: