Asuntopolitiikan linjaukset tukevat Helsingin seudun kehittämistä

Asuntopolitiikassa otetaan reipas harppaus elinkeinoelämän toiveiden suuntaan. Tänään julkistetussa hallitusohjelmassa tunnistetaan asumiseen liittyvien kysymysten merkitys Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle sekä metropolialueen kehittämiselle.

Hallitusohjelmassa tavoitteena on, että asuntorakentaminen vastaa nykyistä paremmin kysyntään ottamalla huomioon muuttoliikkeen sekä elinkeinopolitiikan näkökohdat. Hallitus myös käynnistää yhtenä kärkihankkeenaan valtion ja kuntien normitalkoot kustannusten vähentämiseksi ja byrokratian keventämiseksi.

”Asuntotuotannon merkitys työvoiman tarjonnalle sekä tarve maankäytön, asumisen ja liikenteen samanaikaiseen suunnitteluun tunnistetaan hallitusohjelmassa hyvin”, kommentoi Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Pia Pakarinen.

”Ylisääntelyä purkaminen ja lupamenettelyn helpottaminen on oikea suunta. Myös viranomaisten yhteistyö vahvistuu, kun rakennuslupa-asioissa toteutetaan yhden luukun periaate”, muistuttaa Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Pia Pakarinen.

Asuntorakentamisen tiukkoja ehtoja lievennetään

Metropolialueella asuntotuotannon kasvu on jäänyt väestönkasvun vauhdista. Erityisesti pulaa on kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista.

”Valtion ARA-tuen yleishyödyllisyys- ja rajoitussäännökset eivät ole edistäneet kohtuuhintaista asumista. Nyt yleishyödyllisen asuntorakentamisen säädöksiä uudistetaan kannustamalla myös yrityksiä rakentamaan vuokra-asuntoja”, Pakarinen sanoo.

Uudistustuotantoon helpotusta tuovat myös väestönsuojien ja pysäköintipaikkojen määräysten lieventäminen. Lisäksi täysin esteettömiksi asunnoiksi edellytetään rakentamaan vain tietty osuus uudiskoh­teen asunnoista.

Mahdollisuudet asuntotuotannon kasvattamiseksi ovat olemassa, sillä Uudenmaan maakuntakaava ja Helsingin valmisteilla oleva yleiskaava ovat hyvin kasvuhakuisia.

”Ne kyllä mahdollistavat asuntotuotannon kehittämiseen. Esimerkiksi Helsingin yleiskaavassa varaudutaan 250 000 uuteen asukkaaseen vuoteen 2050 mennessä.”

Asuminen ja liikennehankkeet nivotaan yhteen

Asuntopolitiikan lähtökohdaksi otetaan valtion ja kuntien tekemät MAL- eli maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukset.

”Asumisen ja työpaikkojen sijoittumisen suunnittelu edellyttää, että liikenneinfraa suunnitellaan käsi kädessä. Seudun nopea kasvu edellyttää erityisesti raideliikenteen kehittämistä. Pisararadan rakentaminen olisi kasvuennusteen toteutumisen kannalta erittäin tärkeää”, Pakarinen sanoo.

Lisätietoja:

Johtaja Pia Pakarinen, Helsingin seudun kauppakamari,

p. 040 529 4989, pia.pakarinen@chamber.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.

Lainaukset

Ylisääntelyä purkaminen ja lupamenettelyn helpottaminen on oikea suunta. Myös viranomaisten yhteistyö vahvistuu, kun rakennuslupa-asioissa toteutetaan yhden luukun periaate.
Johtaja Pia Pakarinen
Asuntotuotannon merkitys työvoiman tarjonnalle sekä tarve maankäytön, asumisen ja liikenteen samanaikaiseen suunnitteluun tunnistetaan hallitusohjelmassa hyvin.
Johtaja Pia Pakarinen