Helsingin bulevardisointisuunnitelmat huolestuttavat elinkeinoelämää

Helsingin uuden yleiskaavan luonnoksessa ehdotetaan moottoritiemäisten sisääntuloväylien muuttamista kaupunkibulevardeiksi ja asuntorakentamisen osoittamista niiden varsille. Esimakua tulevasta saatiin, kun kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi suunnitteluperiaatteet Laajasalon kaupunkibulevardille. Helsingin seudun kauppakamari pitää suunnitelmia ylimitoitettuina ja epärealistisina.

Lahdenväylän, Tuusulanväylän, Hämeenlinnanväylän, Vihdintien ja Turunväylän muuttaminen kaupunkibulevardeiksi tarkoittaisi niiden välityskyvyn pienenemistä noin puolella ajonopeuksien alentuessa ja eritasoliittymien muuttuessa tasoliittymiksi. Tämä vaarantaisi erityisesti Helsingin ydinkeskustan saavutettavuuden. Liikenteelle aiheutuvien haittojen lisäksi kaupunkibulevardien rakentaminen on teknisesti vaativaa ja kallista. Ne ovat myös asukkaiden terveyden kannalta haasteellisia rakentamiskohteita melu- ja päästöhaittoineen.

Asukas- ja työpaikkamäärän suuri kasvu lisää liikennettä Helsingin seudulla

”Kasvavan Helsingin liikennejärjestelmää on perusteltua suunnitella joukkoliikenteeseen ja erityisesti raideliikenteeseen tukeutuvaksi, mutta samalla on huolehdittava myös kumipyöräliikenteen toimivuudesta. Tavoite ohjata kaikki liikenteen kasvu muuhun kuin autoliikenteeseen on epärealistinen, kun samaan aikaan kaupunki laajenee uusille alueille. Raideliikenteen investoinnit toteutuvat vasta pitkän ajan kuluttua, ja liikenteen sujuvuus on turvattava myös niitä odotellessa”, kauppakamarin liikennevaliokunnan puheenjohtaja Heikki Kovanen vaatii.

”Helsingin ydinkeskusta on Suomen merkittävin kaupan ja palveluiden keskittymä ja vetovoimaisin matkailukohde, jonka kilpailukyky on turvattava. Alueen yritykset ovat investoineet satoja miljoonia euroja kiinteistöjen parantamiseen ja maanalaisten pysäköintitilojen kehittämiseen. Vaikka valtaosa kävijöistä saapuu ydinkeskustaan joukkoliikenteellä, pyöräillen tai kävellen, on autolla saapuvien asiakkaiden merkitys myös suuri”, maankäyttö- ja liikenneasioiden päällikkö Tiina Pasuri sanoo.

Laajasalontien bulevardisointisuunnitelma sisältää Reposalmentien ja Kuukiventien siltojen purkamisen ja risteysten muuttamisen tasoliittymiksi. ”Laajasalon asukasmäärän on ennustettu kaksinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä. Joukkoliikenneyhteyksien parantamisesta huolimatta myös henkilöautoliikenne kasvaa merkittävästi asukasmäärän lisääntyessä. Siksi on vaikea ymmärtää päätöstä eritasoliittymien korvaamista välityskyvyltään huomattavasti heikommilla tasoristeyksillä. Samanaikaisesti muualle suunnitellaan uusia eritasoliittymiä niiden kiistattomien etujen vuoksi”, Kovanen ihmettelee.

Lisätietoja:

liikennevaliokunnan puheenjohtaja Heikki Kovanen, p. 0400 400 700, heikki.kovanen@kovanen.com

maankäyttö- ja liikenneasioiden päällikkö Tiina Pasuri, p. 050 62 905, tiina.pasuri@chamber.fi

Avainsanat: