Helsingin seudun kauppakamari kannattaa länsimetroa

Helsingin seudun kauppakamari esittää, että Espoon eteläosan joukkoliikennejärjestelmän pohjaksi valitaan metrovaihtoehto, ja että rakentamispäätöstä aletaan valmistella pikaisella aikataululla.

Kauppakamarin mukaan metrosta on tehtävä rakentamispäätös niin pian kuin mahdollista, jotta muita pitkän aikavälin maankäyttöön liittyviä päätöksiä voidaan ryhtyä valmistelemaan. Liikenneväylät ovat merkittävässä asemassa alueen kehityksen ja toimivuuden näkökulmasta katsottuna. Tarvitaan tehokas liikenneväylästö, jotta ylipäätään voidaan ylläpitää mitään toimintaa. Yritykset ja työvoima liikkuvat koko Helsingin seudun alueella entistä enemmän, kuntien rajoista riippumatta. Helsingin seudun kauppakamarin mielestä nyt päätettävänä oleva länsimetro ja sen toisessa päässä suunniteltu itämetron pidennys luovat merkittävän aluekokonaisuuden. Sen asemien ympäristöt ovat todennäköisesti muodostumassa alueittensa kasvukeskuksiksi. Myös työvoiman päivittäiselle liikkuvuudelle metroyhteys on olennainen lisä, kauppakamarin lausunnossa todetaan. Helsingin seudun kauppakamari on antanut asiasta lausunnon Espoon kaupunginhallitukselle.

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.