Helsingin seudun tuotanto palasi kasvu-uralle - työpaikat siirtyneet hallintoon ja palveluihin

Helsingin seudun (pääkaupunkiseutu ja kehysalueet) toimialakatsaus 3/2005 Tuotannon kasvu jatkui vuoden toisella neljänneksellä Helsingin seudulla kohtuullisena. Ennakkoarvion mukaan tuotanto kasvoi edellisestä vuodesta noin 3 prosenttia. Työllisten määrä kasvoi Helsingin seudulla 1,5 prosenttia vuotta aikaisemmasta. Kasvu oli samansuuruinen koko maassa.

- Kasvua vauhditti pääsiäisen ajoittuminen tänä vuonna maaliskuulle, kun se oli viime vuonna huhtikuussa. Pääsiäinen aiheutti toisella neljänneksellä lisäyksen myös työpäiviin ja tuotantoon, sanoo varatoimitusjohtaja Jorma Nyrhilä Helsingin kauppakamarista. Vuoden toisella neljänneksellä työtuntien määrä nousi pääsiäisen työpäiviä lisäävästä vaikutuksesta huolimatta vain 1,1 prosenttia. - Työllisyys on ollut noususuunnassa Helsingin seudulla neljä viimeistä neljännestä, mutta työtuntien hidastuneen kehityksen perusteella seudun työllisyyskasvun pysyminen 1,5 prosentin tasolla näyttää kyseenalaiselta lähitulevaisuudessa, huomauttaa Nyrhilä. Työpaikat siirtyneet hallintoon ja palveluihin Helsingin seudulla on tapahtunut yritysten henkilöstömäärällä mitattuna vuodesta 2000 lähtien merkittävä muutos. Teollisuuden henkilöstömäärä on vähentynyt noin 10 prosenttia, kun taas julkisessa hallinnossa ja hyvinvointipalveluissa henkilöstömäärä on kasvanut lähes 8 prosenttia. Myös rakennusyritysten henkilöstömäärä on kasvanut vuodesta 2000 noin 4 prosenttia. Samoin kotitalouksien ja liike-elämän palveluissa henkilöstömäärät ovat kasvaneet. - Siirtymä teollisuudesta hallintoon, kauppaan ja palveluihin viestii Helsingin seudun taloudellisen kasvun olevan entistä enemmän kotimaisen kasvun varassa; tämä ei tuo pitkässä juoksussa kaivattua lisävirtaa seudun kasvulle. On panostettava entistä enemmän osaamiseen ja koulutukseen niillä teollisuuden aloilla, joissa olemme Helsingin seudulla vahvoja. Resurssien hajottamiseen maan eri osiin meillä ei ole enää varaa, toteaa Nyrhilä. Liike-elämän palvelut henkilöstömäärän kasvun kärjessä Henkilöstömäärän kasvu oli vahvinta liike-elämän palveluissa. Kasvua oli yli 3 prosenttia edellisestä vuodesta. Myös palkkasumman kasvu oli yli 5 prosenttia. Sen sijaan liikevaihdon kasvu jäi noin 3 prosenttiin. - On toivottavaa, että palkkasumman kasvu ei karkaa liike-elämän palveluissa, kuten tapahtui menneinä vuosina, korostaa Nyrhilä. Kotitalouksien palvelut nousseet merkittäväksi työllistäjäksi Myös kotitalouksien palveluissa sekä julkisessa hallinnossa ja hyvinvointipalveluissa henkilöstömäärä lisääntyi lähes 2 prosenttia. Liikevaihto kasvoi kotitalouksien palveluissa yli 5 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Palkkasumman kasvun jäädessä alle 4 prosentin. Kotitalouksien palveluihin kuuluvat mm. virkistys- ja urheilutoiminta sekä pesula-, kampaamo-, parturi yms. palvelut. - Kotitalouspalvelut ovat kasvaneet vakaasti jo pitkään. Liikevaihto on noussut reaalisesti noin 15 prosenttia ja palkkasumma noin 14 prosenttia vuodesta 2000. Se on toimialana noussut kohtuullisen merkittäväksi työllistäjäksi. Ala työllistää jo 48 000 henkilöä Helsingin seudulla, sanoo Nyrhilä. Kaupassa vakaata kasvua Kaupan toimialalla sekä liikevaihdon (6 prosenttia) että palkkasumman (yli 4 prosenttia) kasvu jatkuivat vakaana vuoden toisella neljänneksellä. Henkilöstömäärä pysyi lähes muuttumattomana. - Positiivista kaupan alalla on, että liikevaihdon kasvu oli pitkästä aikaa nopeampaa kuin palkkasumman kasvu, toteaa Nyrhilä. Helsingin seutu Helsingin seudulla tarkoitetaan pääkaupunkiseutua ja kehysalueita. Siihen kuuluvat Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa sekä Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula ja Vihti.

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.