Helsingin seudun yritykset hyväksyvät Venäjä-pakotteet


Lähes puolet pääkaupunkiseudun yrityksistä kärsii suoraan tai epäsuorasti niin Venäjään kohdistuvista pakotteista kuin Venäjän asettamista vastapakotteistakin. Yli 70 prosenttia yrityksistä silti tukee pakotteita.

”Vaikka uusia vaikeuksia vientimarkkinoille ei kaivata, kauppakamarin yrityksiltä löytyy ymmärrystä Venäjän kaupan pakotteille”, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Heikki J. Perälä.

Alueen yrityksistä 51 prosenttia on sitä mieltä, että nykyiset pakotteet ovat oikein mitoitettuja, 20 prosentin mielestä tarvitaan voimakkaampia toimia. Kahdeksan prosenttia toivoo lievempiä pakotteita, joka viides yritys ei hyväksy niitä.

Joka toinen kertoo pakotteiden vaikuttavan liiketoimintaan kielteisesti joko suoraan tai epäsuorasti. Eniten haittaa tuovat talouskasvun hidastuminen ja yleinen epävarmuus. Loput 54 prosenttia yrityksistä kertoo, etteivät pakotteet vaikuta niiden toimintaan.

Yrityksiltä kysyttiin suhtautumisesta pakotteisiin ja niiden vaikutuksista yritysten toimintaan, kun Venäjä ilmoitti vastapakotteista viime viikon lopulla. Kaikkien Suomen kauppakamareiden jäsenyrityksistä kyselyyn vastasi 2 684 yritystä, Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyrityksistä 759.

Yritykset eivät hylkää Venäjän markkinoita

Suurin osa yrityksistä, 78 prosenttia, suhtautuu tilanteeseen rauhallisesti eikä ryhdy nopeisiin toimenpiteisiin pakotteiden vuoksi. Venäjän markkinoilla on nähty erilaisia käänteitä ja riskien toteutumisia aiemminkin.

”Valtaosassa yrityksissä odotetaan tilanteen selkiytymistä ennen kuin uusia päätöksiä tehdään. Tämä on useimmilla toimialoilla suurta viisautta, sillä tämäkin kriisi loppuu aikanaan. Venäjän markkinat ovat aina vaatineet erityistä pitkäjänteisyyttä ja sitoutuneisuutta”, Perälä muistuttaa.

Vain yksi prosentti yrityksistä ilmoittaa vetäytyvänsä Venäjän markkinoilta, kolme prosenttia luopuu suunnitelmista laajentua Venäjälle ja seitsemän prosenttia etsii markkinoilta muualta.

”Toki tilanteen pitkittymisestä ja Venäjän markkinoiden menettämisestä kannetaan yrityksissä huolta. Mutta meillä on jatkossakin naapurinamme 140 miljoonan kuluttajan valtio, joka tarvitsee yhteistyö- ja kauppakumppaneita investointien toteuttamiseen ja tuotantorakenteen kehittämiseen. Kaupankäynnillä, matkailun kehittämisellä ja molemminpuolisilla investoinneilla edistetään vakautta parhaiten”, toimitusjohtaja Perälä sanoo.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Heikki J. Perälä, Helsingin seudun kauppakamari, p. 050 66 773, heikki.perala@chamber.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.

Lainaukset

”Valtaosassa yrityksissä odotetaan tilanteen selkiytymistä ennen kuin uusia päätöksiä tehdään. Tämä on useimmilla toimialoilla suurta viisautta, sillä tämäkin kriisi loppuu aikanaan. Venäjän markkinat ovat aina vaatineet erityistä pitkäjänteisyyttä ja sitoutuneisuutta”,
Toimitusjohtaja Heikki J. Perälä
”Vaikka uusia vaikeuksia vientimarkkinoille ei kaivata, kauppakamarin yrityksiltä löytyy ymmärrystä Venäjän kaupan pakotteille”
Toimitusjohtaja Heikki J. Perälä