Helsingin seutu imaisee työikäiset muuttajat

Viime vuosien väestönmuutokset ovat eriyttäneet väestön ikärakennetta Helsingin seudun ja muun maan välillä. Helsingin seudulla työikäisten määrä kasvaa – muualla maassa vähenee.

Suomen väestö kasvoi viime vuonna 24 000:lla, josta Helsingin seudun osuus oli neljä viidesosaa. Alueen väkimäärä nousi ennakkoarvion mukaan 19 200 asukkaalla eli 1,4 prosentilla. Kasvusta oli muuttovoittoa 12 600 henkeä, selviää Helsingin seudun kauppakamarin teettämästä tutkimuksesta.

Viime vuonna Helsingin seudun väestö kasvoi kaikissa ikäryhmissä. Eniten kasvoi 30–44-vuotiaiden työikäisten määrä, lähes 6 000:lla. Myös lasten (0–14-vuotiaat) määrä kasvoi useilla tuhansilla.

Muualla maassa lasten, nuorten ja työikäisten määrä väheni 30–44-vuotiaita lukuun ottamatta. Voimakkaasti kasvavat ikäryhmät olivat 60–74- ja yli 75-vuotiaat.          

Väestön määrää kasvattaa eniten maahanmuutto

Helsingissä väestö kasvoi viime vuonna 9 200 hengellä (1,5 %), Espoossa 4 900 hengellä (1,9 %) ja Vantaalla 2 600 hengellä (1,3 %). Kehysalueella väestön määrä lisääntyi 2 200 henkeä (0,7 %).

Muuttovoiton osuus väestönkasvusta oli kaksi kolmannesta. Maahanmuuton ja maastamuuton erotus eli ulkomaisen muuttovoiton osuus oli 7 600 ja kotimaisen 5 000 henkeä.

”Suomi tarvitsee maahanmuuttoa enemmän, jotta voimme varmistaa työvoiman riittävän saatavuuden yrityksiin ja julkiselle sektorille”, toteaa Helsingin seudun kauppakamarin koulutusasioiden päällikkö Markku Lahtinen.

Ylikireä byrokratia vähentää Suomen houkuttelevuutta

Noin 60 prosenttia ulkomaisesta muuttovoitosta tuli Euroopasta. Suurin ryhmä Euroopasta muuttaneista ovat virolaiset. Euroopan ulkopuolelta saatu muuttovoitto tuli pääosin Pohjois-Afrikasta, Lähi-idästä ja Aasiasta.

Työvoiman ja maahanmuuton kohteena Helsingin seutu kilpailee ulkomaisten metropolialueiden kanssa. Suomen houkuttelevuutta voidaan parantaa yksinkertaistamalla byrokratiaa maahanmuuttajille, rekrytoiville yrityksille ja tänne investointeja harkitseville ulkomaisille yrityksille.

”On luovuttava ylibyrokraattisesta EU-/ETA-alueiden ulkopuolelta tulevien ammattityöntekijöiden saatavuusharkintamenettelystä. Lisäksi metropolialueelle on perustettava työperusteisen maahanmuuton neuvonta- ja ohjauspiste, International House. Näin on tehty esimerkiksi Amsterdamissa, Kööpenhaminassa ja Oslossa, joissa lupa-asiat saadaan vireille ja päätökseen nopeasti”, Lahtinen ehdottaa.

Ikärakenne Helsingin seudun ja muun Suomen välillä poikkeaa merkittävästi

Viime vuodenvaihteessa Helsingin seudulla asui 1 421 600 henkeä. Vuodesta 2000 seudun väestö on kasvanut 200 000 asukkaalla.

Helsingin seudulla 30–44-vuotiaiden osuus väestöstä on nyt viisi prosenttiyksikköä suurempi kuin muualla maassa. Myös lapsia ja nuoria on seudulla suhteellisesti enemmän.

Vastaavasti 60–74- ja yli 75-vuotiaiden osuudet ovat noin neljä prosenttiyksikköä alemmat kuin muualla maassa.  

Tietolähde: Tilastokeskus, väestötilastot sekä väestönmuutosten ennakkotiedot vuodelta 2014.

Lisätietoja:

Koulutusasioiden päällikkö Markku Lahtinen, Helsingin seudun kauppakamari

p. 050 5713564, markku.lahtinen@chamber.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.

Lainaukset

Suomi tarvitsee maahanmuuttoa enemmän, jotta voimme varmistaa työvoiman riittävän saatavuuden yrityksiin ja julkiselle sektorille.
Helsingin seudun kauppakamarin koulutusasioiden päällikkö Markku Lahtinen