Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikkö: Uuden lentokentän sijaintia arvioitava kiihkottomasti

Liikenne- ja viestintäministeriön teettämän selvityksen mukaan Porvoon Backas olisi paras sijoituspaikka Helsingin seudun uudelle lentokentälle. Helsingin seudun kauppakamarin Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikön puheenjohtaja Tapani Myllys pitää selvityksen lopputulosta myönteisenä mahdollisuutena koko Porvoon seudulle ja sen elinkeinoelämälle.

"Pienkoneiden käyttö mitä todennäköisimmin lisääntyy tulevaisuudessa. Itä-Uudellamaalla on suuria teollisuuslaitoksia, joille voisi olla hyötyä lähellä sijaitsevasta lentokentästä", toteaa Myllys.

Myllys arvioi, että ehdotus uuden lentokentän sijoittamisesta Backakseen tulee aiheuttamaan vastalauseiden tulvan.

"Lentokentän sijaintia on pystyttävä arvioimaan kiihkottomasti. On muistettava, että kysymys on investoinnista pitkälle tulevaisuuteen. Uusi lentokenttä ei palvelisi vain Porvoon seutua, vaan kysymys on koko Helsingin metropolialueen kilpailukyvystä", korostaa Myllys.

"Jotta pärjäisimme yhä kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa, on kuntien ja alueiden välistä yhteistyötä huomattavasti lisättävä. Myös Itä-Uudellamaalla on otettava huomioon laajempi seudullinen näkökulma ja kannettava vastuu koko metropolialueen menestymisestä", muistuttaa Myllys.

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.