Jätkäsaaren tulevat liikenne- ja pysäköintiratkaisut puutteellisia

Helsingin kauppakamarin mielestä Jätkäsaaren (Länsisatama) osayleiskaavaehdotuksen mukaiset liikenne- ja pysäköintiratkaisut eivät tule toimimaan. Ehdotettu työpaikkojen ja asuntojen autopaikkojen vuorottaiskäyttö on yritysten kannalta huono ratkaisu. Kauppakamarin mukaan myös Mechelininkadun liikenteen toimivuuteen on osayleiskaavassa kiinnitettävä erityistä huomiota.

”Suunniteltu asukkaiden ja työntekijöiden vuorottaispysäköinti vaikuttaa melko utopistiselta eikä se tule toimimaan. Se vaikeuttaisi erityisesti alueelle sijoittuvien pk-yritysten toimintaa. Lisäksi olemme huolissamme pidentyvistä ruuhka-ajoista Mechelininkadulla. Tästä syystä Ruoholahden ylittävän sillan rakentaminen ajoyhteyksien toimivuuden kannalta on tärkeää. Sen rakentaminen pitää toteuttaa alueen rakentamisen alkuvaiheessa”, sanoo Helsingin kauppakamarin varatoimitusjohtaja Jorma Nyrhilä. Kauppakamari korostaa, että satamatoiminta on oleellinen osa Helsingin kaupunkia. Viron kasvava matkustajaliikenne on tehnyt Länsiterminaalista pääreitin Helsingin ja Tallinnan välillä. Osayleiskaavaehdotuksessa ei ole kauppakamarin mielestä kaikilta osin varauduttu riittävästi Länsisataman toimintojen kehittämiseen. ”Satamatoimintojen ja asutuksen välille olisi kaavoitettava riittävä puskurivyöhyke, ettei tulevaisuudessa syntyisi tarpeettomia vastakkainasetteluja satamatoimintojen ja asutuksen välille. Puskurivyöhykkeenä voisi toimia esimerkiksi riittävän korkea toimistorakennusvyöhyke”, toteaa Nyrhilä. Jätkäsaaren rakentaminen alkaa vuonna 2008. Koko alueelle tulee noin 15 000 asukasta ja 6 000 työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä.

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.