Kauppakamari: Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma jäi puolitiehen

Valtioneuvoston joulukuussa hyväksymässä Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011–2016 linjataan koulutuksen aloituspaikkaraamit. On hämmästyttävää, että KESU:ssa ei ole määritelty maakunnittaisia aloituspaikkalukuja, vaikka ne olisivat hyvin olleet opetus- ja kulttuuriministeriön tiedossa, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin asiamies Markku Lahtinen.

– Yritysten osaamis- ja työvoimatarpeita voidaan tehokkaimmin tarkastella ja niihin vastata alueittain tai luonnollisin työssäkäyntialueittain. Nyt alueelliset työvoimatarpeet ja mahdollisuudet koulutuksen tuloksellisuuden arviointiin hämärtyvät valtakunnallisten keskiarvolukujen alle, jatkaa Lahtinen.

Aloituspaikkalinjausten lisäksi KESU:ssa on 188 toimenpide-ehdotusta.

– Elinkeinoelämän kannalta myönteistä uudessa KESU:ssa on se, että jatkossa entistä määräävämpänä tekijänä koulutuksen suuntaamisessa ovat alueellinen työvoimatarve ja valtioneuvoston päättämä nuorten koulutustakuu. Näiden linjausten täytyy tarkoittaa erityisesti ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen merkittävää lisäämistä Helsingin seudulle, Lahtinen arvioi.

Työelämän ja koulutuksen vuorovaikutusta ja vaikuttavuutta parantavia ehdotuksia ovat myös yritysten työpaikkaohjaajien pätevöitymiskeinojen yksinkertaistaminen, ammatillisten tutkintojen joustavuuden lisääminen, korkea-asteen oppisopimuskoulutuksen kehittäminen ja opettajien työelämäyhteyksien lisääminen sekä toimet ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden työelämään siirtymisen helpottamisesta.

Lisätietoja:

asiamies Markku Lahtinen
Helsingin seudun kauppakamari
p. 050 571 3564

 

Avainsanat:

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.