Kauppakamari kiirehtii metropolialueen rakenneuudistuksia

Maan hallitus teki budjettiriihessä merkittäviä metropolialuetta koskevia linjauksia. Valtaosa niistä kysymyksistä, joissa yritykset asioivat nykyisin kuntien kanssa, siirtyy jatkossa metropolihallinnolle. Näitä ovat maankäytön, asumisen ja liikenteen asiat. Selvityshenkilöt ehdottivat keväällä metropolihallinnolle myös monia työvoiman saantiin liittyviä kysymyksiä, kuten maahanmuuton edistämistä ja ammatillisen koulutuksen järjestämistä. Uuden metropolihallinnon on tarkoitus aloittaa vuonna 2017. 

”Yritysten kilpailukyvyn varmistamiseksi metropolialueen päätöksentekoa on välttämätöntä nopeasti tehostaa. Elinkeinoelämän näkökulmasta paras tapa tähän olisi ollut yhtenäinen kuntarakenne. Kun tähän ei seudulla ole ollut poliittista tahtoa, on edettävä riittävän vahvan metropolihallinnon avulla. Myös jo päätetyt selvityshankkeet Keski-Uudenmaan kuntien sekä Espoon, Kirkkonummen, Vihdin ja Kauniaisten yhdistämiseksi on syytä toteuttaa, vaikka metropolihallinto toteutuukin”, Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Heikki J. Perälä painottaa.

Metropolialueen maankäyttö ja asuntotuotanto tehostuvat

Hallituksen linjauksen mukaan uusi metropolihallinto vastaa koko alueen maankäytöstä ja hyväksyy metropolikaavan, joka yhdistää nykyisen maakuntakaavan ja kuntien yleiskaavat. Jatkossa esimerkiksi liikenneinvestointien tärkeysjärjestyksestä pystytään päättämään yhdessä paikassa, kun nykyään siihen tarvitaan kuntien keskinäinen konsensus. 

”Nykyinen hajautunut kuntarakenne on tullut tiensä päähän myös metropolialueella. Tämä näkyy erityisesti asuntotuotannon ongelmina. Pääkaupunkiseudulla asuntojen hinnat ovat yli kaksinkertaiset muuhun maahan verrattuna, kun kokonaisvastuuta riittävästä asuntotuotannosta ei ole kantanut kukaan”, Perälä summaa.   

Vahva ja itsenäinen metropolihallinto tuo ryhtiä päätöksentekoon 

Kauppakamarin mukaan metropolialueen ongelmat eivät ratkea lisäämällä hallintotasoja. Ratkaisut ovat silti tarpeen, jotta päätöksentekoa alueen kehittämisestä saadaan nopeutettua nykyisestä.

”Elinkeinoelämän näkökulmasta on nykytilaa selvästi parempi, että Helsingin seudulla on jatkossa neljäntoista kunnan ja lukuisten hallintohimmeleiden sijasta neljä vahvaa kaupunkia ja yhteisistä asioista päättävä metropolihallinto. Näin alueen voimavarat pystytään nykyistä paremmin suuntaamaan koko seudun kilpailukyvyn kannalta olennaisiin asioihin”, Perälä toteaa.

Helsingin seudun kauppakamari
Heikki J. Perälä, puh. 050 66773

Avainsanat:

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.

Liitteet & linkit