Kauppakamarin selvitys: Kuntien ostopalvelut vahvassa kasvussa

Ostopalvelujen määrä on vahvassa kasvussa lähes kaikilla kuntatoiminnan sektoreilla. Tämä käy ilmi Keskuskauppakamarin ja Helsingin seudun kauppakamarin selvityksestä, jossa vertailtiin ostopalvelujen käyttöä Suomen 30 suurimmassa kaupungissa.

”Suuntaus on hyvä, koska yli kolmasosa kuntatyöntekijöistä eläköityy tällä vuosikymmenellä. Näin paljoa uusia työntekijöitä ei ole mahdollista palkata kuntasektorille, joten palvelut on tuotettava jatkossa yhä enemmän julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä”, toteaa johtaja Marko Silen Helsingin seudun kauppakamarista.

”Kuntien yksityisiltä palveluntoimittajilta ostamien palvelujen käytön kasvu on erinomainen asia talouskasvun ja alueiden kilpailukyvyn kehittymisen kannalta. Kasvupotentiaalia on kuitenkin vielä hyödyntämättä muun muassa terveydenhuolto- ja sosiaalialalla, kiinteistöjen ylläpitopalveluissa ja ateriapalveluissa”, sanoo Keskuskauppakamarin pääekonomisti Maarit Lindström.

Yksityisten tuottamat sosiaalipalvelut reippaassa kasvussa, terveydenhuollossa kehitys hidasta

Yksityinen sektori (yritykset ja järjestöt) tuotti sosiaalipalveluista Suomessa vuonna 2009 jo lähes 30 prosenttia. Eniten kunnat hankkivat palvelukoti- ja asumispalveluita. Myös lastensuojelun laitos- ja perhehuolto hoidetaan pitkälti ostopalveluina.

Terveydenhuollossa ostopalvelutoiminta on edelleen vähäistä. Kunnat käyttivät ostopalveluihin terveydenhuollon menoistaan vain noin 4 %. Alhainen luku johtuu pitkälti siitä, että erikoissairaanhoitoa ei juuri hankita yksityiseltä sektorilta. Sen sijaan perusterveydenhuoltoa ostetaan lisääntyvässä määrin ostopalveluina. Eniten perusterveydenhuoltoa suhteessa käyttökustannuksiin ostavat Kouvola (16 %) ja Turku (15 %).

Kunnat ostavat yhä enemmän palveluja yksityisiltä palveluntuottajilta

Asiakaspalvelut ovat kuntalaisille ostettuja lopputuotepalveluja. Näiden ostot yksityisiltä palveluntuottajilta kasvoivat 25 % vuosina 2007–2009. Samaan aikaan kuntien materiaaliostot kasvoivat vain 2 %. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnat ostavat enemmän ulkoa ja tekevät omana työnä vähemmän. Jo 30 % kuntien asiakaspalveluista ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta.

Yksityisten tavara- ja palveluostojen osuus käyttökustannuksista oli korkein Tampereella, Lappeenrannassa ja Porissa. Osuus oli pienin Vaasassa, Jyväskylässä ja Kajaanissa. Kajaanissa alhainen osuus johtuu Kainuun maakuntahallinnon omasta laajasta palvelutuotannosta.

Kiinteistöpalveluissa kuntakohtaiset erot ovat suuria

Kunnat ostavat yli 30 % kiinteistöpalveluistaan. Kuntakohtaiset erot ovat kuitenkin suuria. Edelläkävijänä toimii Lahti, joka ostaa lähes kaikki kiinteistöpalvelut. Helsinki taas tuottaa pitkälti kiinteistöpalvelut itse.

Tietotekniikkapalveluissa ostopalvelut kaksinkertaistuneet kolmessa vuodessa

Vuonna 2006 vain 13 % kunnista hoiti tietotekniikan ylläpidon ulkopuolisena työnä. Vuonna 2009 jo 28 % kunnista osti tietotekniikan ylläpidon yksityiseltä sektorilta.

Lisätietoja:
johtaja Marko Silen, Helsingin seudun kauppakamari, p. 050 548 4217
pääekonomisti Maarit Lindström, Keskuskauppakamari, p. 040 531 8262

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.