Kehä III:n Vantaankoski - Lentoasemantie -välin parantamista aikaistettava

Pääkaupunkiseudun poikittaisliikenteen puutteellisen välityskyvyn arvioidaan vakavasti lisäävän liikenteen ruuhkautumista lähivuosina. Erityinen haaste pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmälle tulee olemaan Helsingin satamatoimintojen siirtyminen keskustasta uuteen Vuosaaren satamaan vuonna 2008. Tällöin pullonkaulaksi uhkaa muodostua Kehä III:n Vantaankosken ja Lentoasemantien välinen osuus.

Hallituksen ministerityöryhmä asetti kyseisen parannushankkeen vasta vuosina 2008-2013 toteutettavien hankkeiden joukkoon. Sataman valmistumiseen nähden ajankohta on auttamatta liian myöhäinen. ”On selvää, että Kehä III:n välityskykyä on parannettava lisääntyvän liikenteen tarpeita vastaavaksi ennen Vuosaaren sataman käyttöön ottamista. Pääkaupunkiseudun tärkeimpiin kuuluva valtaväylä on rakennettava koko pituudeltaan moottoritietasoiseksi: mitkään kevyet väliaikaisratkaisut eivät riitä takaamaan liikenteen sujuvuutta. Seudun ja koko Suomen kilpailukyvyn kannalta onkin ensiarvoisen tärkeää, että Vantaankosken ja Lentoasemantien välinen osuus nostetaan valtion investointiohjelmassa jo lähivuosina aloitettavien hankkeiden joukkoon”, sanoo Helsingin kauppakamarin puheenjohtaja, toimitusjohtaja Hannu Penttilä. ”Tampereen kehätien jatkoa perusteltiin sillä, että näin säästetään kustannuksissa, kun edellisen jakson valmistuttua jatketaan välittömästi toisen jakson rakentamista. On vaikea ymmärtää, miksi tämä sama logiikka ei toimi Kehä III:n osalta, vaan Lentoasemantien ja Vantaankosken välin rakentaminen on siirretty seuraavalle hallituskaudelle. Kyseistä tieosuutta käyttää jo nyt noin 63 000 ajoneuvoa vuorokaudessa”, toteaa Penttilä. ”Valtakunnan liikennepolitiikkaa on pitkään tehty muilla kuin logistisilla ja liikenteellisillä perusteilla. Yritysajattelu on väylähankkeiden toteuttamisessa vierasta. Tämä nähtiin vastikään käydyssä ministeritason infrakeskustelussa, jossa poliittinen kulttuuri hyppäsi 15-20 vuotta taaksepäin”, sanoo Penttilä. ”Liikenneinvestoinneilla on suuri merkitys elinkeinoelämälle sekä logistiikan että henkilöyhteyksien kannalta. Erityisen suuri merkitys liikenneyhteyksillä on yritysten sijaintipaikkapäätöksiin. Toimiva liikenne on elinkeinoelämän elinehto”, toteaa Penttilä.

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.