Kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset tarvitsevat koneistajia, hitsaajia ja työnjohtajia

Kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset tarvitsevat lisää tukea ja opastusta oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisjaksojen järjestämiseen. Helsingin seudun kauppakamarin selvityksen mukaan alalla on pulaa etenkin koneistajista, hitsaajista ja työnjohtajista.

Helsingin seudulle on arvioitu avautuvan noin 15 500 kone- ja metallituoteteollisuuden alan työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä. Suurimpina rekrytointivaikeuksien syinä alan yritykset pitävät hakijoiden vähäistä työkokemusta tai koulutusta. Toisaalta kaikkiin avoimiin paikkoihin ei ole hakijoita ollenkaan.

"Etenkin pk-yrityksissä työtehtävät ovat nykyisin niin vaativia, että rekrytoitavalta edellytetään usein hyvän koulutuksen lisäksi riittävää kokemusta. Oppisopimuskoulutus, jossa yhdistyvät teoria ja käytäntö, voisi olla tehokas keino alan yrityksille varmistaa osaavan työvoiman saatavuus tulevaisuudessa”, Helsingin seudun kauppakamarin projektipäällikkö Katja Utti-Lankinen toteaa.

Yrityksissä ei tunneta riittävästi henkilöstön osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia. Pienet ja keskisuuret yritykset tarvitsevat lisää tietoa erityisesti oppisopimuskoulutuksesta, näyttötutkintojen suorittamistavoista ja erilaisten työpaikalla järjestettävien työssäoppimisjaksojen organisoinnista.

 "Aidossa työympäristössä tapahtuvat oppimisjaksot ovat yrityksille suuri panostus. Erityisesti pk-yritykset kaipaavat niiden järjestämiseen enemmän taloudellista tukea. Yksi varsinkin teollisuusyrityksissä toivottu toimintatapa olisi työpaikkaohjaajakoulutuksen vieminen työpaikoille esimerkiksi osana opettajien työelämäjaksoja”, Utti-Lankinen huomauttaa.

Kauppakamarin kyselyyn vastanneet kone- ja metallituoteteollisuusalan yritykset työllistävät 41 % Uudenmaan alan henkilöstöstä ja tuottavat puolet koko maan liikevaihdosta. Selvitys on osa Helsingin seudun kauppakamarin ja ammatillisten koulutuksen järjestäjien Ennakointikamari-yhteistyötä. Tutkimuksen toteutti Kaupunkitutkimus TA Oy lokakuussa 2011.

Lisätietoja:

projektipäällikkö Katja Utti-Lankinen
Helsingin seudun kauppakamari
puh. 050 565 1151
katja.utti-lankinen@chamber.fi

www.ennakointikamari.fi

 

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.