Lähes puolet yrityksistä on joutunut tietoon kohdistuneen rikoksen uhriksi

Helsingin seudun kauppakamarin tuoreen yrityskyselyn mukaan yrityssalaiseen tietoon ja yritysten innovaatioihin kohdistuvat rikokset ovat huolestuttavan yleisiä. 46 % kyselyyn vastanneista yrityksistä ilmoitti joutuneensa tietoon tai innovaatioon kohdistuneen rikoksen tai väärinkäytöksen uhriksi viimeisen kahden vuoden aikana.

Rikokset kohdistuvat yleisimmin asiakas-, henkilöstö ja tuotekehitystietoihin. Vaikka lähes puolet yrityksistä oli joutunut tietoon kohdistuneen rikoksen uhriksi, valtaosa (59 %) niistä jätti tekemättä rikosilmoituksen viranomaisille.

”Yleisin syy rikosilmoituksen tekemättä jättämiseen oli se, ettei siitä uskottu olevan apua asian selvittämiseen. Yritykset kokivat myös, ettei kotimainen lainsäädäntö ja viranomaistyöskentely tue yritysten luottamuksellisen tiedon ja innovaatioiden suojaamista”, sanoo johtaja Ari Tulensalo Helsingin seudun kauppakamarista.

”Elinkeinoelämän ja viranomaisten olisi syytä pikaisesti kartoittaa lainsäädännössä olevat puutteet ja miettiä keinoja viranomaisten ja yritysten yhteistyön parantamiseksi. Yritysten ja Suomen kilpailukyky on yhä enemmän tiedon ja innovaatioiden varassa, joten nyt olisi tehtävä kaikki voitava tämän pääoman suojaamiseksi”, jatkaa Tulensalo.

Yritysten olisi syytä miettiä myös suojaustoimenpiteiden kohdentamista. Selvityksen mukaan yritykset suojautuvat huolellisemmin ulkoapäin tulevia uhkia vastaan, vaikka tietoon ja innovaatioihin kohdistuvista väärinkäytöksistä ja rikoksista 47 % oli oman henkilökunnan tai entisten työntekijöiden tekemiä.

Tutkimukseen vastasi lokakuussa 2010 noin 200 Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyritystä. Tutkimuksen suoritti Risk Control Services Oy kauppakamarin toimeksiannosta.

Lisätietoja antavat:

Helsingin seudun kauppakamari
johtaja Ari Tulensalo
puh. 0400 909 500 tai ari.tulensalo@chamber.fi

tutkija Sami Sallinen
puh. 040 842 7685

Avainsanat:

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.

Liitteet & linkit