Liikenneinvestoinnit puskevat painetta Helsingin seudun asuntotuotantoon

Valtio ja 14 Helsingin seudun kuntaa ovat sopineet valtion osallistumisesta alueen liikennehankkeiden rahoitukseen. Vastineeksi kunnat vauhdittavat asuntokaavoitustaan, mikä merkitsee tuhansia uusia asuntoja.

Pääkaupunkiseutu kehyskuntineen muodostaa yhden työssäkäyntialueen.Kehyskuntien merkitys korostuu metropolialueen väestömäärän kasvaessa.

”On perusteltua, että kaikki seudun kunnat ovat mukana kaavoitussopimuksessa. Helsingin seudulla on jatkossakin päätettävä kokonaisuudessaan maankäyttöä, liikennettä ja asuntotuotantoa koskevat ratkaisut”, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Pia Pakarinen.

Asuntopula on yksi suurimmista alueen kilpailukyvyn jarruttajista. Asuntotuotanto on jäänyt jo vuosia pienemmäksi kuin väestönkasvu olisi edellyttänyt.

”Pulaa on erityisesti kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista. Asuntopulan myötä työvoiman saatavuus heikkenee, ja asumisen kalleus luo painetta myös palkkojen nostoon”, Pakarinen sanoo.

Tavoitteiden rikkomisesta sovittava sanktiot

Liikenneinvestointien rahoituksen vastineeksi alueen kunnat kasvattavat asuntokaavoitustavoitettaan neljänneksellä.

”Uusien tavoitteiden noudattaminen olisi ollut hyvä varmistaa sopimalla myös tavoitteiden alittamisesta seuraavista sanktioista. Sopimuksen mukaan toteutumaton osa kaavoitustavoitteesta siirretään kunnan lisäkiintiöksi seuraavalle sopimuskaudelle. Nykyisen kaavoitustahdin nopeuttaminen on erittäin tärkeää, eikä vitkutteluun ole varaa”, Pakarinen patistaa.

Joukkoliikenteen kasvu edellyttää liityntäpysäköinnin lisäämistä

Koko aluetta koskevat ratkaisut mahdollistavat asukasmäärän kasvun ohjaamisen nykyistä tehokkaammin raideliikenteen ja muiden keskeisten väylien varrelle. Liikenteen kasvun ohjaaminen joukkoliikenteeseen edellyttää, että liityntäpysäköintipaikkoja on riittävästi ja että niitä rakennetaan entistä enemmän Helsingin rajojen ulkopuolelle.

”Hienoa, että valtion ja alueen kuntien sopimus liikennehankkeiden rahoituksesta sisältää myös liityntäpysäköinnin. Sen kehittäminen vaatii nykyistä tehokkaampaa kuntarajat ylittävää päätöksentekoa, johtaja Pia Pakarinen Helsingin seudun kauppakamarista muistuttaa.

Lisätietoja:

Johtaja Pia Pakarinen, Helsingin seudun kauppakamari

p. 040 5294 989, pia.pakarinen@chamber.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.

Lainaukset

Kehyskuntien merkitys korostuu metropolialueen väestömäärän kasvaessa. Onkin perusteltua, että kaikki seudun kunnat ovat mukana kaavoitussopimuksessa. Helsingin seudulla on jatkossakin päätettävä kokonaisuudessaan maankäyttöä, liikennettä ja asuntotuotantoa koskevat ratkaisut.
Johtaja Pia Pakarinen, Helsingin seudun kauppakamari
Hienoa, että valtion ja alueen kuntien sopimus liikennehankkeiden rahoituksesta sisältää myös liityntäpysäköinnin. Sen kehittäminen vaatii nykyistä tehokkaampaa kuntarajat ylittävää päätöksentekoa.
Johtaja Pia Pakarinen, Helsingin seudun kauppakamari