Loista rekrytoijana – hoida kosiomatka tyylillä

Miten saan houkuteltua parhaat työntekijät meille töihin? Mitä tulee ottaa huomioon ennen rekrytoinnin aloittamista? Millainen on houkutteleva työpaikkailmoitus? Mitä annettavaa sosiaalisella medialla on rekrytointiin? Mitä työhaastelussa saa ja kannattaa kysyä?

Rekrytoinneilla määritellään pitkälti organisaation tulevaisuuden menestys. Kun kilpailu työnhakijoista kiristyy, on entistä tärkeämpi huolehtia siitä, että organisaation rekrytointiprosessi hoidetaan ammattitaitoisesti ja työnantajaimagosta huolehtien.

Loista rekrytoijana – hoida kosiomatka tyylillä on selkeä ja käytännönläheinen työkalupakki kaikille rekrytoijille. Kirja etenee rekrytointiprosessin käynnistämisestä rekrytointipäätöksen tekoon.

Kirja sisältää esimerkkejä ja rekrytoinnin työkaluja lukijalle prosessin eri vaiheisiin. Kirjassa perehdytetään lukija kompetenssipohjaiseen SOARA-haastattelutekniikkaan, jonka avulla saadaan kattavasti tietoa hakijan työsuoriutumisesta, motivaatiosta, arvoista ja asenteista.

Tekniikka vahvistaa työnantajaimagoa, ja pätevät, kokeneet hakijat kokevat sen motivoivaksi ja oikeudenmukaiseksi tavaksi osoittaa oma osaamisensa ja pätevyytensä tehtävään. Kompetenssipohjainen haastattelutekniikka mahdollistaa hakijoiden objektiivisen arvioinnin ja minimoi haastattelijan omien arviointiharhojen vaikuttavuuden.

Kirjassa on huomioitu rekrytointiin liittyvä lainsäädäntö, kuten työnhakijan yksityisyyden suoja ja syrjinnän kielto. Kirjassa kerrotaan myös sosiaalisen median hyödyntämisestä rekrytoinneissa sekä annetaan muita vinkkejä hakuprosessin tehostamiseksi ja työnantajamielikuvan kirkastamiseksi.

Rekrytointiprosessin kuluessa kirjasta on helppo tarkistaa kutakin vaihetta koskevat olennaiset seikat. Konkreettisten esimerkkien avulla lukija saa selkeän ja käytännönläheisen kuvan tärkeimmistä rekrytoinnissa huomioon otettavista seikoista.

Kirjassa on mukana kompetenssipohjainen haastattelurunko ja kattava kysymyspankki, joita voi käyttää apuna haastatteluissa. Kirja on suunnattu esimiehille, henkilöstöasioita hoitaville sekä muille rekrytointeja työkseen tekeville.

Kirjan ovat kirjoittaneet Minna Salli ja Sini Takatalo. Varatuomari Minna Salli on työoikeuteen erikoistunut lakimies Lakiasiaintoimisto Legalexissa. Hän avustaa työnantajia työoikeuteen liittyvissä kysymyksissä, toimii työoikeudellisissa oikeudenkäynneissä yritysten oikeudenkäyntiasiamiehenä ja kouluttaa aiheesta.

Psykologi, business coach Sini Takatalo toimii Talent Management -valmentajana. Hänellä on kuudentoista vuoden kokemus rekrytointiprosessien ja henkilöarviointien asiantuntijana.

Lisätietoa:

Hilkka Vainio, markkinointipäällikkö, Helsingin seudun kauppakamari

Email: hilkka.vainio@helsinki.chamber.fi

Puh.: 050 563 6368

Kauppakamari on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee ajankohtaisia teoksia mm. juridiikan, johtamisen ja työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kirjoja kustannetaan Kauppakamarin ja Lakimiesliiton Kustannuksen tavaramerkeillä. Muita suosittuja tuotteita ovat mm. www.kauppakamaritieto.fi, ammattilaisen ajantasainen verkkopalvelu sekä säännöllisesti päivitettävät kansiot.

www.kauppakamarikauppa.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.