MERENKULKULAITOKSEN ALUEELLISTAMINEN VEISI YLI 100 TYÖPAIKKAA PÄÄKAUPUNKISEUDULTA - KUSTANNUKSET MILJOONIA EUROJA

“Suunnitelmat Merenkulkulaitoksen keskushallinnon siirtämiseksi pois Helsingistä toisi noin 60 milj.€ lisäkustannukset seuraavan 10 vuoden aikana. Tämä summa tulisi käytännössä teollisuuden ja kaupan maksettavaksi väylämaksujen muodossa. Tällaista lisäkustannusta ei Suomenlahdella tarvita”, sanoo varatoimitusjohtaja Jorma Nyrhilä Helsingin kauppakamarista. “Viestintä- ja liikenneministeriön selvityksen mukaan Helsinki on sekä toiminnallisesti että taloudellisesti paras ratkaisu Merenkulkulaitoksen sijaintipaikaksi. Lähtökohta ei saa olla se, mitä muutos merkitsee uudelle paikkakunnalle, vaan se, mikä on Suomen elinkeinoelämän kannalta taloudellisin ratkaisu”, korostaa Nyrhilä. “Koko keskushallinnon alueellistaminen tarkoittaisi käytännössä henkilöstön siirtämistä uudelle paikkakunnalle, joista on mainittu muun muassa Lappeenranta, Turku ja Vaasa. Tiettävästi nykyisistä yli 100 henkilöstä noin 80 prosenttia on haluton siirtymään pois pääkaupunkiseudulta. Tämä tarkoittaisi sitä, että yli 100 henkilön työtehtäviä hoidettaisiin uudessa tilanteessa yli 200 henkilön palkkakustannuksin. Tämäkö olisi valtiohallinnon toimintojen tehostamista”, kysyy Nyrhilä. Valtioneuvoston asettama alueellistamisen koordinaatioryhmä ei puoltanut kokouksessaan liikenne- ja viestintäministeriön esitystä merenkulkulaitoksen sijoittamista Helsinkiin, vaan suosittaa asian siirtämistä valtioneuvoston yleisistunnon ratkaistavaksi. Asiasta pyydetään myös hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän lausunto. Asia tulee ministerityöryhmän käsittelyyn lähiaikoina. “Merenkulkulaitoksen rooli on hyvin keskeinen Suomen teollisuuden ja kaupan kannalta. Toivottavasti asiaa käsittelevät ministerityöryhmä ja maan hallitus päätyvät liikenne- ja viestintäministeriön esittämään ratkaisuun; merenkulkulaitoksen keskushallinto on pidettävä pääkaupunkiseudulla.”

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.