Mielenosoitukseen osallistuvalle työntekijälle ei tarvitse maksaa palkkaa

Työnantajille perjantaiksi järjestettävä palkansaajajärjestöjen mielenosoitus on aiheuttanut runsaasti tiedusteluja Helsingin seudun kauppakamarin lakimiehiltä. Työnantajalla on oikeus kysyä, tuleeko palkansaaja töihin vai osallistuuko hän mielenosoitukseen. Tapahtumaan osallistuvalle ei tarvitse maksaa palkkaa.

Kun työrauhahäiriöt koskevat ainoastaan hallituksen ilmoittamia toimenpiteitä, ne ovat työmarkkinajärjestelmämme mukaan laillisia, niin sanottu poliittisia työtaisteluja. Jokainen voi niihin halutessaan osallistua.

”Työnantaja saa selvittää etukäteen, kuka on osallistumassa tapahtumaan ja kuka on tulossa työhön. Tapahtumaan osallistuvalle ei tarvitse maksaa palkkaa”, neuvoo Helsingin seudun kauppakamarin lakimies Kirsi Parnila.

Hän myös muistuttaa, että työnantajan kannattaa ohjeistaa henkilöstönsä yrityksen toimintatavoista etukäteen.

Liikenteen häiriöt eivät oikeuta jäämään pois töistä

Julkisen liikenteen häiriöt saattavat aiheuttaa sen, että työhaluisten työntekijöiden työnteko estyy. Myöhästelyä tai tilapäistä poissaoloa ei voida pitää sellaisena työsopimuslaissa tarkoitettuna sopimusrikkomuksena tai töiden laiminlyöntinä, joka oikeuttaisi esimerkiksi työsopimuksen irtisanomiseen tai purkamiseen.

”Mielenilmaisusta aiheutuva julkisen liikenteen häiriö ei kuitenkaan oikeuta poissaoloon. Työntekijä on itse vastuussa työpaikalle saapumisestaan ja hänen on kaikin käytettävissä olevin keinoin pyrittävä pääsemään työpaikalleen. Mahdollisista myöhästymisistä tai poissaoloista on ilmoitettava työpaikalle yrityksen noudattaman käytännön mukaisesti”, Parnila ohjeistaa.

Työnantajilla ei pääsääntöisesti ole palkanmaksuvelvollisuutta mahdollisen myöhästymisen tai poissaolon ajalta, ellei muuta sovita. Poissaolotilanteissa voidaan kuitenkin käyttää esimerkiksi työaikaliukumaa tai vuosilomajärjestelyjä.

Lisätietoja:

Lakimies Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari

kirsi.parnila@chamber.fi p. 050 62 903

Avainsanat:

Lainaukset

Työnantaja saa selvittää etukäteen, kuka on osallistumassa tapahtumaan ja kuka on tulossa työhön. Tapahtumaan osallistuvalle ei tarvitse maksaa palkkaa.
Helsingin seudun kauppakamarin lakimies Kirsi Parnila
Työnantajan kannattaa ohjeistaa henkilöstönsä yrityksen toimintatavoista etukäteen.
Helsingin seudun kauppakamarin lakimies Kirsi Parnila