Ministeriön tieliikennesuunnitelma piirretty liian leveällä pensselillä

Helsingin seudun kauppakamarin mukaan liikenne- ja viestintäministeriön runkoverkkosuunnitelma hyödyttäisi eniten Helsingin talousalueen ulkopuolisia alueita. Kauppakamarin mielestä olisi hyödyllisempää toteuttaa runkoverkko ehdotettua huomattavasti suppeampana ja kohdistaa taloudelliset resurssit niitä kipeimmin kaipaaviin kohteisiin.

Nyt runkotieverkkoehdotukseen on sisällytetty liikennemääriltään varsin epäsuhtaisia teitä. Esimerkiksi Kehä III:n ajoneuvomäärät ovat yli kaksikymmentä kertaa suuremmat kuin esimerkiksi Vt 3 Jalasjärvi-Laihia –välin, joka myös on sisällytetty ehdotukseen. ”On tärkeää pitää runkoverkko riittävän suppeana. Mitä enemmän teitä tai ratoja siihen sisällytetään, sitä vaikeampi on saavuttaa niitä tavoitteita, joihin runkoverkon määrittelyllä on pyritty. Paikallisia tarpeita ei ole syytä sotkea valtakunnan kannalta tärkeisiin hankkeisiin. Vaikka alueiden tasapainoinen kehittäminen on tärkeä päämäärä, on samalla muistettava Helsingin talousalueen merkitys koko Suomen talouden moottorina”, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin asiamies Tiina Pasuri. Ministeriön mukaan runkoteiden kehittämisen kustannusjaosta valtion ja kuntien kesken olisi tarpeen sopia yleiset periaatteet. Kauppakamari pitää tärkeänä, että jatkossa valtio rahoittaa koko Suomea hyödyttävät hankkeet täysimääräisesti myös Helsingin talousalueella. ”Pääkaupunkiseudulla valtio on jo pitkään edellyttänyt kuntien osallistumista väylien rakentamiskustannuksiin merkittävillä osuuksilla. Mikäli kuntia tulevaisuudessa vaaditaan enenevässä määrin osallistumaan hankkeiden kustannuksiin, on niitä kohdeltava asiassa tasapuolisesti koko maassa”, jatkaa Pasuri. Miksi satamat ja lentoasemat on jätetty määrittelyn ulkopuolelle? Kauppakamarin mielestä on väärin, että ehdotettu runkoverkkomäärittely sisältää vain tiet ja rautatiet. ”Satamat ja lentoasemat ovat erottamaton osa henkilö- ja tavaraliikenneverkkoamme sekä kansainvälisiä yhteyksiämme. Ulkomaankaupan kuljetuksista noin 80 prosenttia kulkee vesitse. Jotta runkoverkkomäärittelyllä saavutettaisiin asetetut tavoitteet, on siihen sisällytettävä kilpailukykymme kannalta olennaiset satamat ja lentoasemat”, toteaa Pasuri.

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.