Palvelusetelin käyttöä on laajennettava nopeasti

Hallitusohjelman kirjaus kunnallisen palvelusetelin käyttöalan laajentamisesta sosiaali- ja terveydenhuoltoon on otettava nopeasti lainsäädännölliseen valmisteluun, vaatii Helsingin seudun kauppakamari. Samalla on pidettävä kiinni siitä, että palveluseteli ulotetaan kotisairaanhoitoon vuoden 2008 alusta.

"Kuntien palvelurakenteen uudistaminen tarvitsee uusia ja ennakkoluulottomia ratkaisuja. Kuntien vapautta valita palvelujen tuotantotavat on lisättävä. Samalla on lisättävä kansalaisten mahdollisuutta vaikuttaa palveluntuottajan valintaan. Yksi keskeinen ratkaisu tähän asiaan on palvelusetelin käytön laajentaminen", sanoo Helsingin seudun kauppakamarin johtava lakimies Marko Silen.

Palveluseteli on yhteiskunnan rahoittama maksusitoumus määrättyjen palvelujen hankkimiseksi. Palvelusetelillä esimerkiksi kunta sitoutuu maksamaan palvelunkäyttäjän kunnan hyväksymältä yksityiseltä palveluntuottajalta hankkimat palvelut kunnan päättämään setelin arvoon saakka.

"Hyvinvointiyhteiskunta tarvitsee uusia asiakaslähtöisiä palveluinnovaatioita selviytyäkseen ikääntymisen ja työvoiman tarjonnan vähentymisen aiheuttamista ongelmista. Kansalaisten mieltymysten huomioiminen julkisesti järjestetyissä sosiaali- ja terveyspalveluissa vahvistaa myös hyvinvointiyhteiskunnan hyväksymistä", toteaa Silen.

Palveluseteli edistää myös tasa-arvon toteutumista kansalaisten välillä.

"Palveluseteliä käyttämätön henkilö hyötyy, koska hän saa palvelunsa nopeammin esimerkiksi jonon lyhentyessä palveluseteliä käyttävien henkilöiden poistuessa jonosta. Vastaavasti palveluseteliä käyttävä henkilö hyötyy, koska hän saa palvelun nopeammin kuin jäämällä jonoon, mutta maksaa palvelusetelin ja palvelun hinnan välisen erotuksen itse. Tässä tilanteessa kenenkään asema ei heikkene", muistuttaa Silen.

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.