Taloustaantuma on lisännyt yrityksiin kohdistuvaa rikollisuutta

Helsingin seudun kauppakamarin tutkimuksen mukaan taloustaantuma on lisännyt yrityksiin kohdistuvaa rikollisuutta ja muita väärinkäytöksiä. Yrityksen omaisuuteen kohdistuva rikollisuus kuten varkaudet, murrot ja hävikki ovat kasvaneet viimeisen kahden vuoden aikana. Taloudellinen laskusuhdanne on lisännyt myös sisäisiä väärinkäytöksiä yrityksissä.

"Yleisimpiä sisäisiä väärinkäytöksiä ovat olleet näpistykset ja omaisuuden anastaminen sekä luvaton käyttö. Vääriä tietoja on annettu myös erilaisiin työnantajan maksamiin korvauksiin tai työaikaan liittyen. Yritykset pitävät suurimpana syynä sisäisiin väärinkäytöksiin työntekijöiden henkilökohtaisia taloudellisia ongelmia. Myös kosto ja katkeruus työnantajaa kohtaan koetaan syynä sisäisiin väärinkäytöksiin yrityksissä", sanoo johtaja Ari Tulensalo Helsingin seudun kauppakamarista. Huolestuttavana ilmiönä voidaan pitää myös yritysten luottamukselliseen tietoon kohdistuvien rikosten lisääntymistä. "Lähes kolmasosa yrityksistä ilmoitti tietoon kohdistuvien rikosten lisääntyneen viimeisen kahden vuoden aikana. Tietoa joko vuodetaan yrityksestä niiden kilpailijoille tai ulkopuoliset yrittävät urkkia taloudellisesti hyödynnettävää tietoa. Pienistä yrityksistä jopa kolmasosa on joutunut yritysvakoilun kohteeksi. Trendi on huolestuttava, sillä tieto on useimmissa yrityksissä niiden arvokkain omaisuus ja kilpailukykytekijä", Tulensalo toteaa. Yksittäisenä ilmiönä esille voidaan nostaa se, että jopa 30 % yrityksistä oli erehdytetty maksulliseen ilmoitukseen www-hakemistossa. Muita tyypillisiä yritysrikollisuuden tekomuotoja ovat huijauslaskut ja niiden yritykset sekä laskujen tarkoituksellinen maksamatta jättäminen. Helsingin seudun kauppakamarin yritysturvallisuustutkimus toteutettiin tämän vuoden maaliskuussa ja siihen vastasi 309 kauppakamarin jäsenyritystä. Tutkimuksen toteutti Risk Control Services Oy kauppakamarin toimeksiannosta.

Avainsanat:

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.

Liitteet & linkit