Trendien merkitys menestyksekkäälle liiketoiminnalle

Riikka Merisalo tarkastelee kirjassaan Sokaisevat trendit nykyisyyttä ja tulevaisuutta trendien sekä niiden luomien illuusioiden valossa.

Trendit ovat merkittävä kaupallisen kommunikaation väline. Yrityksille toimintaympäristön virtausten ymmärtäminen on tärkeä pohja asiakaslähtöiselle palvelulle ja tuotekehitystoiminnalle, mutta myös tulevaisuuden strategisten suuntaviivojen hahmottamiselle. Trendejä seuraamalla, haastamalla ja luomalla säilytetään yrityksen ote markkinoista.

Sokaisevat trendit taustoittaa ennakointityön ja trendien ymmärtämisen merkitystä menestyksekkäälle liiketoiminnalle sekä yhteiskuntavaikuttamiselle nykyisyyden ja lähihistoriamme esimerkkien valossa. Kirjassa pohditaan, millaisessa ympäristössä elämme nyt ja miten rakennamme sen pohjalta parempaa huomista. Miten meidän kannattaa hyödyntää trendejä, ja milloin ne sokaisevat meidät niin, että fiksuin tapa lähestyä markkinoita sijaitsee niiden ulkopuolella?

Sokaisevat trendit antaa virkistävän ulkopuolisen kuvan nykyhetkemme yhteisöllisistä käyttäytymismalleista ja hahmottaa myös trendikehityksen taustoja laajemmassa aikaperspektiivissä. Kirja tarjoaa konkreettisia käytännön havaintoja ja työkaluja trendien käsittelyyn sekä johtamiseen. Kirjassa osoitetaan, että trendien luominen ja hyödyntäminen on tärkeä osa markkinalähtöisen yrityksen kaikkia toimintoja tuotekehityksestä markkinointiin ja tuotannon suunnitteluun.

Riikka Merisalo on ennakointiin erikoistunut brändijohtamisen strateginen planner ja mainostoimistoyrittäjä. Sadat maailman eri puolilla toimivat ja erikokoiset asiakkuudet ovat vahvistaneet hänen käsitystään markkinoiden trendimekanismeista ja niitä johtavasta vuorovaikutuksesta. Raikkaasti kirjoitetussa kirjassaan hän korostaa, kuinka trendien luominen ja hyödyntäminen on tärkeä osa markkinalähtöisen yrityksen kaikkia toimintoja tuotekehityksestä markkinointiin ja tuotannon suunnitteluun.

Lisätietoa:

Hilkka Vainio, markkinointipäällikkö, Helsingin seudun kauppakamari

Email: hilkka.vainio@helsinki.chamber.fi

Puh.: 050 563 6368

Kauppakamari on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee ajankohtaisia teoksia mm. juridiikan, johtamisen ja työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kirjoja kustannetaan Kauppakamarin ja Lakimiesliiton Kustannuksen tavaramerkeillä. Muita suosittuja tuotteita ovat mm. www.kauppakamaritieto.fi, ammattilaisen ajantasainen verkkopalvelu sekä säännöllisesti päivitettävät kansiot.

www.kauppakamarikauppa.fi.

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.

Liitteet & linkit