Työntekijöiden määrä jatkaa laskuaan Uudellamaalla

Uusmaalaiset yritykset ennakoivat viime vuoden lopulla synkkää talvea. Ennustus toteutui, eikä tuoreen EK:n Suhdannebarometrin mukaan kesäkään kohden ole näkyvissä suhdanteiden kirkastumista.

Huolestuttavaa Uudenmaalla on, että työntekijöiden määrä on alkuvuonna pienentynyt. Käännettä ei ole luvassa, sillä yritykset uskovat tavaroiden ja palveluiden heikosta kysynnästä johtuvan laskusuunnan jatkuvan myös seuraavien kolmen kuukauden aikana.

”Tämä tarkoittaa työttömyyden nousua, sillä teollisuuden ja rakennusalan yrityksistä henkilöstön vähenemiseen uskoo selvästi useampi yritys kuin määrän kasvuun. Ja kun alueen suurimmalla työllistäjällä eli palvelualalla tilanne on lähes yhtä heikko, työllisyystilanne huolestuttaa,” sanoo Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Pia Pakarinen.

Uudenmaan tavanomaista heikompi suhdannetilanne käy ilmi Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometrista. Huhtikuussa tehtyyn tiedusteluun vastasi 464 uusmaalaista yritystä, jotka työllistävät 148 000 työntekijää.

Suhdanneodotuksia heikentää asuntotuotannon hitaus ja vähyys

Uudellamaalla teollisuudessa ja rakentamisessa tulevaisuuden suhdanneodotukset ovat koko maan keskiarvoa varovaisemmat. Esimerkiksi asuntorakentamiselle on tarvetta, mutta asuntotuotanto jää selvästi varsinkin Helsingin väestönkasvun vauhdista.

”Muuttovoitto on viime vuosina ollut ennätyssuurta, erityisesti työikäinen väestö muuttaa pääkaupunkiseudulle. Heille on pystyttävä tarjoamaan kohtuuhintaista asumista. Asumisen kalleus ei ole vain Helsingin ja Uudenmaan, vaan koko Suomen talouskasvun este”, Pakarinen muistuttaa.

Asumisen kalleudesta kärsivät myös maakunnan suurimmat työllistäjät eli palvelu- ja kaupan alat.

”Työntekijöillä on hankaluuksia selviytyä asumiskustannuksista, mikä luo painetta palkankorotuksiin. Korkeat asumiskustannukset maksavatkin viime kädessä työnantajat ja kuluttajat”, Pakarinen muistuttaa.

EK:n Suhdannebarometrin mukaan suhdannekäännettä ei voi jäädä odottamaan, sillä sellaista ei Uudellamaalla eikä koko Suomessakaan ole näköpiirissä.

”Kaikkea kasvua onkin nyt tuettava ja pidettävä huolta yritysten toimintaedellytyksistä”, Pakarinen vaatii.

Lisätietoja:

Johtaja Pia Pakarinen, Helsingin seudun kauppakamari,

p. 040 529 4989, pia.pakarinen@chamber.fi

Avainsanat:

Lainaukset

Tämä tarkoittaa työttömyyden nousua, sillä teollisuuden ja rakennusalan yrityksistä henkilöstön vähenemiseen uskoo selvästi useampi yritys kuin määrän kasvuun. Ja kun alueen suurimmalla työllistäjällä eli palvelualalla tilanne on lähes yhtä heikko, työllisyystilanne huolestuttaa.
Johtaja Pia Pakarinen
Kaikkea kasvua onkin nyt tuettava ja pidettävä huolta yritysten toimintaedellytyksistä.
Johtaja Pia Pakarinen