Työyhteisöjen käyttäytymissäännöt

Psykologi Tony Dunderfeltin kirja sisältää avaimet työyhteisön hyviin henkilökemioihin. Konttorikemiaa vie vuorovaikutustaidot juhlapuheista käytäntöön ja antaa konkreettiset ohjeet ilmapiirin ja ihmissuhteiden parantamiseen työpaikalla.

Taitava vuorovaikutus vaatii onnistuakseen työkaluja ja tietoista harjoittelua. Dunderfeltin käytännönläheinen kirja nivoo psykologian tutkimustulokset helposti omaksuttavaan muotoon ja esittelee seitsemän avainta hyvään yhteistyöhön. Niitä soveltamalla on helpompi tulla toimeen arkisissa vuorovaikutustilanteissa niin työpaikalla kuin vapaa-ajalla.

”Kirjalla on oikeastaan kunnianhimoinen tavoite: että kaikissa työpaikoissa opittaisiin ymmärtämään ja sisäistettäisiin hyvän yhteistyön avaimet. Jos kaikissa työyhteisöissä opittaisiin käyttämään yhteistyön seitsemää avainta, tulevaisuudessa voitaisiin eri tilanteissa sanoa esimerkiksi, että ’nyt käytetään 3. avainta’ tilanteen ratkaisemiseksi. Nämä työyhteisötaidot ovat oikeastaan aika helppoja oppia, joten niitä toivoisi käytettävän”, Dunderfelt kertoo kirjan taustasta.

Esimerkkien ja harjoitusten avulla kirja avaa vuorovaikutuksen eri ulottuvuudet ja auttaa ymmärtämään ihmisten käytöksen taustalla vaikuttavia tekijöitä. Ottamalla kirjan menetelmät käyttöön voi omin silmin havaita vuorovaikutuksen parannukset ympäristössään.

Psykologi Tony Dunderfelt on kirjoittanut monia teoksia psykologiaan ja mielen tutkimukseen liittyvistä teemoista. Hän on arvostettu asiantuntija, joka on toiminut esimiesten ja työyhteisöjen valmentajana yli 25 vuoden ajan.

Lisätietoa:

Hilkka Vainio, markkinointipäällikkö, Helsingin seudun kauppakamari

Email: hilkka.vainio@helsinki.chamber.fi

Puh.: 050 563 6368

Kauppakamari on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee ajankohtaisia teoksia mm. juridiikan, johtamisen ja työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kirjoja kustannetaan Kauppakamarin ja Lakimiesliiton Kustannuksen tavaramerkeillä. Muita suosittuja tuotteita ovat mm. www.kauppakamaritieto.fi, ammattilaisen ajantasainen verkkopalvelu sekä säännöllisesti päivitettävät kansiot.

www.kauppakamarikauppa.fi.

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.

Liitteet & linkit