Uudenmaan yritykset ennakoivat alakuloista talvea

Uudellamaalla toimivat palvelualojen yritykset arvioivat talouden suhdanteiden heikkenevän. Sen sijaan teollisuuden ja rakentamisen aloilla toimivat yritykset näkevät harmaudessa pienen valonpilkahduksen.

Uudellamaalla toimivat palvelualojen yritykset arvioivat talouden suhdanteiden heikkenevän. Sen sijaan teollisuuden ja rakentamisen aloilla toimivat yritykset näkevät harmaudessa pienen valonpilkahduksen.

Palvelualan yrityksistä lähes joka toinen ennakoi kysynnän vähenevän. Lisäksi joka neljäs uskoo, että suhdannetilanne heikkenee edelleen ja yhtä moni yrityksistä arvioi myös vähentävänsä henkilöstöään. Uudenmaan elinkeinorakenne on palveluvaltainen.

”Työttömyys on Uudellamaalla kasvamassa, sillä yritykset odottavat työpaikkojen määrän yhä supistuvan. Työttömyyden kasvu johtuu erityisesti palvelualojen heikentyneestä kysynnästä”, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Heikki J. Perälä.

Kuluttajien heikentynyt luottamus talouteen ja työllisyyteen heijastuvat tavaroiden ja palvelujen kulutukseen. Viime vuoden lopulla joulukauppa ei piristänyt kauppaa, eikä myynnin uskota kasvavaan lähitulevaisuudessakaan.

Teollisuudessa ja rakentamisessa ohutta valon kajoa

Teollisuudessa ja rakentamisessa näkyi pientä piristymistä viime vuoden lopulla, mutta normaalista suhdannetilanteesta ollaan vielä kaukana. Tuotannon ennakoidaan kuitenkin kasvavan; yrityksistä 18 prosenttia uskoo tilanteen paranevan kevättä kohden, mutta lähes yhtä moni eli 17 prosenttia yrityksistä odottaa tilanteen heikkenevän.

”Teollisuuden orastavaa kasvua on nyt tuettava. Uudellamaalla on tärkeää pitää huolta teollisuuden toimintaedellytyksistä esimerkiksi kaavoituksen ja liikenneyhteyksien parantamisen avulla”, Perälä muistuttaa.

Rakentamisen tilanne on Uudellamaalla koko maata parempi.

”Suuret infrahankkeet, kuten kehärata, länsimetro sekä suunniteltu Pisara-rata luovat rakentamiseen kysyntää sekä suoraan että niiden mahdollistaman uuden asuntotuotannon kautta. Hankkeet osuvat nyt oikeaan aikaan sekä rakenteellisten vaikutusten että suhdanteiden kannalta”, Perälä sanoo.

Uudenmaan tavanomaista matalampi suhdannetilanne käy ilmi Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometrista. Tammikuussa tehtyyn tiedusteluun vastasi 461 uusmaalaista yritystä, jotka työllistävät 152 000 työntekijää.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Heikki J. Perälä, Helsingin seudun kauppakamari

p. 050 66 773, heikki.perala@chamber.fi

Avainsanat:

Lainaukset

Työttömyys on Uudellamaalla kasvamassa, sillä yritykset odottavat työpaikkojen määrän yhä supistuvan. Työttömyyden kasvu johtuu erityisesti palvelualojen heikentyneestä kysynnästä.
Toimitusjohtaja Heikki J. Perälä
Suuret infrahankkeet, kuten kehärata, länsimetro sekä suunniteltu Pisara-rata luovat rakentamiseen kysyntää sekä suoraan että niiden mahdollistaman uuden asuntotuotannon kautta. Hankkeet osuvat nyt oikeaan aikaan sekä rakenteellisten vaikutusten että suhdanteiden kannalta.
Heikki J. Perälä