Venäjän talousromahdus näkyy yhä useammassa yrityksessä Helsingin seudulla

Kaksi kolmasosaa Helsingin seudun yrityksistä kärsii suoraan tai epäsuorasti Venäjän heikentyneistä markkinanäkymistä. Silti yrityksistä 45 % pitää pakotteita tarpeellisina ja 38 % olisi valmis jopa kiristämään niitä.

”Yrityksillä on kovin vähän luottamusta Venäjän tilanteen normalisoitumiseen edes pitkällä tähtäimellä”, Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Pia Pakarinen sanoo.

Joka neljäs yritys kertoo Venäjän tilanteen vaikuttavan suoraan liiketoimintaan, välillisiä negatiivisia vaikutuksia on havaittu 43 prosentissa yrityksistä. Vain kaksi prosenttia yrityksistä raportoi positiivisia vaikutuksia. Kolmasosa yrityksistä kokee Venäjän tilanteen vaikutukset neutraalina omaan liiketoimintaansa.

Huolimatta Venäjä-kriisin vaikutuksista liiketoimintamahdollisuuksiin, yritykset ovat edelleen talouspakotteiden kannalta. Peräti neljä viidesosaa vastaajista pitää pakotteita joko oikein mitoitettuna tai olisivat valmiita tiukempiin rajoitteisiin. Kahdeksan prosenttia olisi valmis luopumaan pakotteista ja kuusi prosenttia lieventämään niitä.

Venäjän tilanne heijastuu monille toimialoille

Yritykset suhtautuvat Venäjän tilanteeseen kuitenkin rauhallisesti: 71 prosenttia seuraa tilannetta, mutta ei ryhdy tässä vaiheessa erillisiin isoihin toimenpiteisiin. Vain yksi prosentti ilmoitti vetäytyvänsä Venäjän markkinoilta.    

”Venäjä on erittäin merkittävä 140 miljoonan ihmisen lähimarkkina, jossa suomalaisella osaamisella on hyvä maine. Vaikka kriisi näyttää pitkittyvän ja riskit lisääntyvät, Suomen ja suomalaisten yritysten on tärkeää pitää ovet auki Venäjän markkinoille ja siellä oleviin investointimahdollisuuksiin”, Pakarinen painottaa.

Avoimissa vastauksissa yritykset nostivat negatiivista vaikutuksista esiin muun muassa vähentyneet kuljetukset Suomen kautta Venäjälle, vientiyritysten pienentynyt tarve Venäjän markkinoiden konsultointiin, venäläisten yritysten vähentyneet ostot ja projektitoimitukset Suomesta ja kiinteistökauppojen hiipuminen.  

Iso vaikutus on ollut ruplan voimakkaalla arvon heikkenemisellä: se on supistanut merkittävästi sekä venäläisten turistien määrää että ostovoimaa Helsingin seudulla.

”Valitettavasti perinteinen venäläisturistien sesonki vuodenvaihteessa ja loppiaisena ei täyttänyt hotelleja ja kauppoja entiseen malliin”, Pakarinen toteaa.

Kaikkien kauppakamarien jäsenyrityksien kyselyyn vastasi lähes 1 700 päättäjää, joista Helsingin seudulta oli 405. Kysely toteutettiin 6.–11.2.

Lisätietoja:

Johtaja Pia Pakarinen
Helsingin seudun kauppakamari
p. 040 529 4989
pia.pakarinen@chamber.fi

Liite: Kauppakamarien Venäjä-kyselyn 2015 Helsingin seudun tulosten yhteenveto.

Tiedote. Julkaisuvapaa 17.2.2015 klo 2.00

Avainsanat: