Yritykset eivät näe koululaisia tulevaisuuden työvoimapotentiaalina

Helsingin seudun kauppakamarin yrityksille tekemien kyselyjen mukaan etenkään pk-yritykset eivät hyödynnä oppilaitosyhteistyötä ehkäistäkseen työvoiman saatavuusongelmia. Kuitenkin lähes kaikki yritykset myöntävät, että pula osaavasta työvoimasta on suuri uhka tulevaisuudessa. Lääkkeeksi tilanteeseen pääkaupunkiseudun kunnat yhteistyössä Helsingin seudun kauppakamarin ja Taloudellisen Tiedotustoimiston (TAT) kanssa ovat ottaneet käyt-töön TET-tori –palvelun.

"TET-torilla oppilaat ja työnantajat näkevät tarjolla olevat TET –harjoittelupaikat, työtehtävät sekä muuta tärkeää tietoa liittyen työelämään sekä koulutusmahdollisuuksiin. Internetissä toimivan pal-velun ansiosta työharjoittelupaikkojen hankinta pääkaupunkiseudulla tehostuu", sanoo Helsingin seudun kauppakamarin asiamies Petteri Huovinen.

"Nuorille tiedon hankkiminen pääkaupunkiseudun työpaikoista on nyt yhdenvertaisempaa ja hel-pompaa kuin aikaisemmin. Työnantajien ja oppilaanohjaajien näkökulmasta yhtenäiset lomakkeet tulevat vähentämään TET –jaksoihin liittyvää työtä ja selkiyttävät kokonaisuudessaan työelämään tutustumisprosessia", toteaa Huovinen.

Yrityksiä on saatava mukaan kaikilta toimialoilta

Työnantajia on tällä hetkellä rekisterissä lähes tuhat, mutta monilla toimialoilla, joita työvoimapula erityisesti uhkaa on yrityksiä ilmoittautunut mukaan varsin vähän tai ei ollenkaan.

"Jotta nuorilla olisi mahdollisimman monipuolinen kuva työmarkkinoista jatkokoulutuspäätösten tueksi, on tärkeää että mukaan saadaan yrityksiä kaikilta toimialoilta ja kaikista kokoluokista. Tu-lokset osoittavat, että nuorten saatua tuntumaa vähemmän tunnetuista toimialoista, lisääntyvät haki-jamäärät ammatilliseen koulutukseen kyseisille toimialoille", sanoo Huovinen.

"Oppilaitosyhteistyön kautta pienikin yritys voisi saada myönteistä julkisuutta tulevaisuuden työn-hakijoiden silmissä ja se voi jopa tukea yrityksen asiakasmarkkinointia. Kaukokatseiset yritykset suhtautuvat tähän vakavasti ja miettivät miten antaa myönteinen kuva tuleville asiakkaille, yhteis-työkumppaneille ja osaaville työnhakijoille, joista kilpailu väistämättä kovenee", muistuttaa Huovi-nen.

Tet-tori löytyy osoitteesta www.pkstet.fi

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.