Yritykset mukaan energiatehokkuustalkoisiin

Uudessa hallitusohjelmassa linjataan, että hallitus tehostaa toimia energiatehokkuuden ja energiansäästön edistämiseksi. Tavoitteena on, että kansantalous kasvaisi ilman energiankulutuksen kasvua. Julkinen valta pystyy esimerkiksi yhdyskuntarakennetta tiivistämällä sekä rakentamisessa edistämään ilmastotavoitteiden saavuttamista.

"Energiatehokas uusi talous tarvitsee mukaansa ehdottomasti myös yritysmaailman. Valtio ja kunnat eivät yksin omilla toimillaan pysty vastaamaan EU:n energiatehokkuustavoitteiden saavuttamiseen", toteaa  johtaja Saija Äikäs-Idänpään-Heikkilä Helsingin seudun kauppakamarista.

Kauppakamarin keväällä 2011 teettämän ilmastokyselyn mukaan suurin osa yrityksistä pyrkii olemaan energiatehokkaampia ja halua sitoutua ympäristöystävällisempään toimintaan löytyy. Energiankulutuksen pienentäminen ja toimitilojen ekotehokkuus koettiin tärkeäksi samoin työsuhdeautojen vähäpäästöisyyden tukeminen.

"Yritykset pitävät tärkeänä ympäristöasioissa energiatehokkuutta, sillä se koetaan taloudellisesti kannattavaksi. Kyselyn perusteella etenkin pk-yritykset kaipaavat arkeensa valmiita palvelukonsepteja, millä energiankulutusta seurataan ja siitä raportoidaan", sanoo Äikäs-Idänpään-Heikkilä. Yksittäisten ilmastotekojen sijaan yritykset keskittyisivät jokapäiväisiin hyviin käytäntöihin ja uusien toimintatapojen hyödyntämiseen.

Uuden hallituksen on syytä avata tiivis vuoropuhelu yritysmaailman kanssa sekä tukea tuotekehitystä ja alan palveluiden kehittymistä. Suomen mahdollisuutta vähäpäästöisten ratkaisujen kärkimaaksi tulee vahvistaa ja yrittäjien sitoutumista energiatehokkaampaan toimintaan kannustaa kilpailukykyä vaarantamatta.

Lisätietoja:

Helsingin seudun kauppakamari
Saija Äikäs-Idänpään-Heikkilä, p. 050 492 5854

 

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.