Yritykset palkkaavat kesätyöntekijöitä taantumasta huolimatta

Kesätyömarkkinat ovat piristyneet, selviää Helsingin seudun kauppakamarin yrityskyselystä. Hieman yli puolessa yrityksistä taantuma ei juuri vaikuta kesätyöpaikkojen määrään. Kesätyöntekijöitä rekrytoivista yrityksistä 20 prosenttia palkkaa jopa enemmän kesätyöntekijöitä kuin viime kesänä.

Kesätyöntekijöiden palkkaamista avittavat eniten taloudelliset tuet, yhteistyön lisääminen oppilaitosten kanssa sekä mahdollisuus käyttää esimerkiksi kesäyritysmalleja nuorten työllistämiseen.

”Nuorisotakuun kautta on mahdollista saada nuorten palkkaamiseen palkkatukea, jota moni yritys jo hyödyntää. Valitettavasti yritysten tietämys nuorisotakuun erilaisista työnantajatuista on edelleen heikkoa: 70 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoi tuntevansa nuorisotakuun joko huonosti tai kohtalaisesti”, Helsingin seudun kauppakamarin koulutusasioiden päällikkö Markku Lahtinen kertoo.

Vaikea taloustilanne vaikuttaa toki myös kielteisesti; joka viides yritys kertoo vähentävänsä kesätyöntekijöiden määrää. Rekrytointia estävät palkkakustannukset, ajan puute perehdyttämiseen ja sopivien kesätyöntekijöiden löytäminen.

Kesätyöpaikka löytyy yhä useammin sähköisestä kanavasta

Yritysten tärkeimmät rekrytointikanavat ovat oma henkilöstö (53 %) ja työnhakijoiden suorat yhteydenotot (42 %) esimerkiksi internet-sivujen, sosiaalisen median tai sähköpostin välityksellä.

Tärkeässä roolissa ovat myös oppilaitokset, joiden kautta löytyy neljännes kesätyöntekijöistä. Työ- ja elinkeinotoimiston apuun turvautuu vain 8 prosenttia yrityksistä. Moni yritys myös palkkaa mielellään edellisen vuoden kesätyöntekijöitään.

”Erilaiset sähköisesti palvelut ja kanavat ovat yhä tärkeämpiä tiedonlähteitä niin työnhakijalle kuin työnantajallekin, vaikka varsinainen yhteydenotto tehtäisiin perinteisessä kanavassa. Työtä hakevan nuoren kannattaa huolehtia, että oma digitaalinen identiteetti on kunnossa”, Lahtinen neuvoo.

Helsingin seudulla on suurin kysyntä kesätyöntekijöistä, jotka opiskelevat ammatillisissa oppilaitoksissa. Heitä ilmoittaa palkkaavansa 70 prosenttia yrityksistä, korkeakouluopiskelijoiden osuus on 44 %, lukiolaisia etsii 40 % ja peruskoululaisille on tarjolla töitä joka kuudennessa yrityksessä.

Yritykset päättävät rekrytoinneistaan parhaillaan. Maaliskuussa on täytetty 40 prosenttia kesätyöpaikoista, joten yli puolet kesätyöpaikoista on edelleen täyttämättä.

Yrityskyselyyn vastasi 250 Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyrityksen päättäjää ja HR-asiantuntijaa Uudenmaan alueelta.

Lisätietoja:

Koulutusasioiden päällikkö Markku Lahtinen, Helsingin seudun kauppakamari

p. 050 571 3564, markku.lahtinen@chamber.fi

Avainsanat:

Lainaukset

Nuorisotakuun kautta on mahdollista saada nuorten palkkaamiseen palkkatukea, jota moni yritys jo hyödyntää. Valitettavasti yritysten tietämys nuorisotakuun erilaisista työnantajatuista on edelleen heikkoa: 70 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoi tuntevansa nuorisotakuun joko huonosti tai kohtalaisesti.
Koulutusasioiden päällikkö Markku Lahtinen