Kyselytutkimus: Myynnin voittajat – mikä heitä yhdistää tulevaisuudessa?

Report this content

Tänään 14.3. Sales Morning -tapahtumassa julkistetussa kyselytutkimuksessa selviää, mitä taitoja ja ominaisuuksia suomalaisilta myyjiltä tulevaisuudessa odotetaan.

Esiin nousi viisi teemaa, jotka tulevat korostumaan tulevaisuudessa: asiakaslähtöisyys, ahkeruus ja itsensä johtaminen, soft skills (=sosiaaliset taidot, verkostot, luottamuksen rakentaminen), digitaalisuus ja data sekä toimintaympäristön tunteminen.

Vaikka digitaalisuutta hyödynnetään yhä enemmän liiketoiminnassa, B2B-myynnissä on edelleen keskeistä yhteyden rakentaminen ihmisten välille sekä asiakkaan liiketoiminnan tunteminen. ”Tuloksissa korostui itsensä johtaminen ja ahkeruus. Menestymiseen uskotaan tarvittavan yhä enemmän koko organisaatiolta tukea ja tietotaitoa. Tulevaisuus vaatii yhdessä tekemistä yli yksikkörajojen. Keskeisiä haasteita on puolestaan osaamisen rakentaminen, kehittäminen ja johtaminen,” kertoo Fountain Parkin varatoimitusjohtaja Tuomo Lähdeniemi.

Kyselytutkimuksessa arviointiin myös, mitä asioita myyjän tulee ottaa huomioon entistä enemmän tulevaisuudessa. Ei ole olemassa niin sanottuja myyjän geenejä, vaan myynnin, kuten minkä tahansa muunkin taidon, voi oppia. Tärkeimpinä pidettiin asiakasymmärrystä, ratkaisujen rakentamista yhteistyössä asiakkaan ja myyjän kanssa, luottamusta liikesuhteeseen, vuorovaikutustaitoja sekä asiakastarpeen löytämistä. Hieman jopa yllättäen kaupan clousaaminen löytyy vasta näiden jälkeen sijalta kuusi.

Jatkossa pitää entistä enemmän ymmärtää asiakasta ja hänen liiketoimintaansa. Myyjän tulee myös omata hyvät vuorovaikutustaidot, joilla hän rakentaa sellaista vuoropuhelua, jossa yhdessä asiakkaan kanssa kyetään luomaan jotain uutta. Lopputulos voi olla jopa sellainen, jota kumpikaan osapuoli ei olisi osannut ennen tapaamista kuvitella. Myynnissä tulee hyödyntää uusia keinoja ja tapoja rakentaa asiakkaalle yhä parempaa liiketoimintaa. Tämä kaikki ei tule olemaan helppoa epävarmassa ja alati muuttuvassa toimintaympäristössä.

Verkkoaivoriihi toteutettiin Fountain Parkin ja Haaga-Helian yhteistyönä 14.2.–8.3.2017. Vastauksia saatiin yhteensä 112 kappaletta.

Lisätiedot:

Anniina Hellman, Marketing and Sales Manager, Helsinki Sales Academy

anniina.hellman@helsinkisalesacademy.fi / 050 595 4481

Helsinki Sales Academyn tehtävä on asiakasyritysten myynnin kasvattaminen. Olemme yritysten kumppani koko myyntiprosessin ajan aina rekrytoinneista, myynnin tehostamiseen ja valmennukseen sekä myynnin kutsuvierastilaisuuksiin.