• news.cision.com/
  • HKFoods/
  • HKScan Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle

HKScan Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle

Report this content

HKScan Oyj, pörssitiedote 13.1.2021 klo 16.00

HKScan Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on valmistellut hallituksen jäseniä, hallituspalkkioita ja nimitystoimikunnan työjärjestysmuutoksia koskevat ehdotukset 8.4.2021 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Hallituksen jäsenmäärä ja hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Reijo Kiskola, Anne Leskelä, Jari Mäkilä, Per Olof Nyman, Harri Suutari ja Terhi Tuomi sekä varajäseniksi uudelleen Carl-Peter Thorwid ja Ilkka Uusitalo.

Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Kaikkien hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilötiedot ovat HKScan Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.hkscan.com.

Hallituksen palkkiot

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että palkkiot pysyvät ennallaan ja että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan siten yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 70 000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 37 500 euroa,
muille hallituksen varsinaisille jäsenille 30 000 euroa,
hallituksen varajäsenille 15 000 euroa,
lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimivalle hallituksen jäsenelle 7 500 euroa ja muiden valiokuntien (palkitsemis-, työ- ja erityisvaliokunta) puheenjohtajana toimivalle hallituksen jäsenelle 5 000 euroa.

Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että hallituksen jäsenten ja varajäsenten vuosipalkkio maksettaisiin yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 25 % palkkion määrästä maksettaisiin hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina ja loput maksettaisiin rahana. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa HKScan Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1.-30.6.2021 julkistuksesta edellyttäen, että osakkeiden hankkiminen on mahdollista osakkeiden hankkimiseen soveltuvien säännösten mukaisesti. Mikäli osakkeiden hankkiminen ei kyseisenä ajankohtana ole mahdollista edellä esitetyn mukaisesti, suoritetaan osakkeiden hankinta viipymättä esteen poistuttua. Mikäli osakkeiden hankkiminen ei ole käytännössä mahdollista yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvasta syystä, maksetaan koko palkkion määrä rahassa. Yhtiö vastaa osakkeiden siirrosta aiheutuvista kustannuksista.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että 600 euron suuruinen kokouspalkkio maksetaan kaikille hallituksen jäsenille kustakin hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta, johon he osallistuvat, sekä 300 euron suuruinen korvaus kokouksesta tai tilaisuudesta, johon henkilön edellytetään osallistuvan hallituksen jäsenenä. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Nimitystoimikunnan työjärjestys

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikunnan työjärjestystä päivitetään kohtien 2, 6, 8 ja 10 osalta:

kohta 2, suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden toukokuun viimeisen arkipäivän osakasluettelon perusteella;
kohta 6, hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelussa otetaan huomioon myös yhtiön määrittämät hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet;
kohta 8, nimitystoimikunnan on toimitettava ehdotuksensa yhtiön hallitukselle vuosittain 15. tammikuuta mennessä; ja
kohta 10, nimitystoimikunta informoi hallitusta yhtiökokoukselle esitettävästä ehdotuksestaan ennen ehdotuksen julkaisemista.

Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.

 

HKScan Oyj

Heidi Hirvonen
konsernin viestintäjohtaja

Lisätietoja: Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Veikko Kemppi, jolle soittopyynnöt välittää Marjukka Uutela-Hujanen, marjukka.hujanen@hkscan.com, puh. 010 570 6218.

HKScanin tavoite on kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi. Yli sadan vuoden kokemuksella vastaamme kuluttajien ja asiakkaiden tarpeisiin ja valmistamme maistuvaa, terveellistä ja vastuullisesti tuotettua ruokaa. Meille HKScanissa vastuullisuuteen kuuluu ruoantuotannon kehittäminen koko arvoketjussa tiloilta kuluttajille. Kotimarkkinoitamme ovat Suomi, Ruotsi, Tanska ja Baltia. Lähes 7 000 ammattilaistamme varmistavat maistuvamman elämän – tänään ja huomenna. Monipuoliseen tuotevalikoimaamme kuuluvat siipikarjan-, sian ja naudanliha sekä lihavalmisteet ja ateriat. Vahvoja tuotemerkkejämme ovat HK®, Kariniemen®, Via®, Scan®, Pärsons®, Rakvere®, Tallegg® ja Rose®.  Pörssilistatun HKScanin liikevaihto vuonna 2019 oli 1,7 miljardia euroa.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeinen media
www.hkscan.com

Tilaa