HK RUOKATALON OSAKKEIDEN MERKINTÄ VAIHTO

HK Ruokatalo Oyj    PÖRSSITIEDOTE 30.1.2003, klo 14.15

HK RUOKATALON OSAKKEIDEN MERKINTÄ VAIHTOVELKAKIRJALAINALLA

HK Ruokatalon vuoden 1996 vaihtovelkakirjalainan lainaosuuksia
vaihdettiin 2.1.-29.1.2003 välisenä aikana osakkeiksi siten, että
yhtiön A-osakkeiden määrä kasvaa 2.122.320 osakkeella. Vaihdon jälkeen
A-osakkeiden lukumäärä nousee 17.662.480 kappaleesta 19.784.800
kappaleeseen ja osakepääoma korottuu 39.206.216,00 eurosta
42.814.160,00 euroon. HK Ruokatalon hallitus on hyväksynyt tehdyt
merkinnät.

Vaihtojen vaikutus osakelukumäärään

A-osakkeet, nykyiset  17.662.480 kpl
A-osakkeet, lisäys   2.122.320 kpl
K-osakkeet       5.400.000 kpl
Yhteensä        25.184.800 kpl

Uudet A-osakkeet oikeuttavat osinkoon ensimmäisen kerran vuodelta
2003. Äänioikeuden ja muut osakasoikeudet osakkeet saavat osakepääoman
korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin. Vaihdossa saadut uudet
osakkeet ilmoitetaan rekisteröitäviksi ja ne kirjataan omistajien arvo-
osuustilille uutena lajina.

Uusia A-osakkeita ei haeta kaupankäynnin kohteeksi omana sarjanaan
Helsingin Pörssissä, vaan ne yhdistetään vanhoihin A-osakkeisiin
vuodelta 2002 jaettavan osingonmaksun täsmäytyspäivän jälkeen,
arviolta noin 15.4.2003.

HK Ruokatalo laski 30.12.1996 liikkeeseen 62,5 miljoonan markan (10,5
miljoonan euron) suuruisen ammattimaisille sijoittajille suunnatun
vaihtovelkakirjalainan. Laina oli oman pääoman ehtoinen ja laina-aika
kymmenen vuotta. Laina olisi normaalisti erääntynyt vuoden 2006
lopussa, mutta yhtiö päätti 2.1.2003 nopeuttaa aikataulua ja maksaa
lainan takaisin ennenaikaisesti. Lainassa annettiin alunperin 62.500
kappaletta tuhannen markan (168,18793 euron) nimellisarvoista
lainaosuutta, jotka nyt tapahtuneet vaihdot mukaan lukien on kaikki
vaihdettu osakkeiksi.


HK Ruokatalo OyjSimo Palokangas
Toimitusjohtaja


JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Internet: www.hk-ruokatalo.fi

Yrityksestä

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com

Tilaa