Älyä Helsingin katuvalaistuksen ohjaukseen

Helsinki ottaa käyttöönsä älykkään katuvalaistuksen ohjausratkaisun.  Katuvalaistuksen ohjausratkaisun toimittaa Helsingin Energialle ISS Palvelut. Kaupungin katuvalaistusverkko käsittää noin 86 000 valaisinta ja 1 750 katuvalokeskusta. Helsingin Energian ja ISS:n sopima katuvalaistuksen ohjauspalvelusopimus on pituudeltaan 15 vuotta, jonka ajan ISS tuottaa ulkovalaistuksen ohjausratkaisun tuki- ja ylläpitopalvelut (24 h / 7 vrk).

C2 SmartLight® ohjausratkaisuhankinnan myötä Helsinki siirtyy maailman ensimmäisten pääkaupunkien joukossa älyvaloaikaan. Älykäs valaistus mahdollistaa valon tarjoamisen palveluna oikeaan aikaan ja oikealla valaistustasolla tarkoin määritellyillä alueilla. Tulevaisuudessa Helsingin kaupungin eri alueiden ulkovalaistus on ohjattavissa esimerkiksi aikataulun, valoisuuden, vuodenajan, liiketunnistimien tiedon tai liikennemäärien mukaan.

Sopimuskauden aikana asennetaan noin 10 000 valaisinkohtaista ohjainta. Valaisinkohtaisella ohjauksella voidaan toteuttaa katuvalaistuksen himmennys ja kirkastaminen tarpeen mukaan esimerkiksi kevyenliikenteenväylillä sekä suojateiden ja bussipysäkkien kohdalla.

”Ohjausratkaisun hankinta oli monivuotinen ja huolella valmisteltu projekti. C2 SmartLight osoittautui vertailussamme markkinoiden kustannustehokkaimmaksi ratkaisuksi. Myös kokemukset muualta olivat rohkaisevia”, kertoo Helsingin Energian ulkovalaistusyksikön päällikkö Olli Markkanen.

Älykkäällä ohjausratkaisulla kaupunki hakee valaistuksen elinkaarikustannuksista merkittäviä säästöjä. C2 SmartLight® -järjestelmä on Suomen kunnissa yleisimmin käytetty katuvalaistuksen älykäs ohjausratkaisu, ja sillä ohjataan jo yli puoli miljoonaa katuvalaisinta eri puolilla Pohjoismaita. Helsingin toimituksen valmistuttua ISS ohjaa C2 SmartLight® ohjausjärjestelmällä Helsingissä ja Vantaalla lähes 130 000 katuvalaisinta.

Katuvalaistuksen ohjaus on yksi osa ISS wise energianhallintapalvelua, jolla optimoidaan erilaisten järjestelmien ja kiinteistöjen energian kulutusta sekä olosuhteita. ISS wise energianhallintapalvelussa yhdistyy paikallistuntemus sekä keskitetty erikoisosaaminen. Kohteen huoltomiehillä ja asentajilla on tällöin käytettävissään energianhallintakeskuksen asiantuntijatuki.

Energianhallintakeskuksen asiantuntijat suorittavat etäyhteyden avulla energiankäytön optimointia ja käytönohjausta, säännöllisiä toimintojen tarkastuksia, aika- ja asetusarvo-muutoksia, trendiseurantaa ja muita ylläpitotehtäviä. Lisäksi energianhallintakeskuksessa analysoidaan ja raportoidaan järjestelmässä ilmeneviä poikkeamia sekä laaditaan toimenpide- ja investointiehdotuksia olosuhteiden optimoimiseksi ja energian säästämiseksi. 

ISS wise energianhallinnan tuloksena suunnitellut olosuhteet saavutetaan kustannustehokkaasti sekä ympäristöystävällisesti.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Mauri Haapasaari, C2 SmartLight Oy, puh. 020 741 6050.
Aluejohtaja Kari Rantanen, ISS Palvelut Oy, puh. 0400 438 523.
Yksikön päällikkö Olli Markkanen, Helsingin Energia, puh. 050 559 2313.

Helsingin Energia on yksi Suomen suurimmista energiayrityksistä ja vastaa Helsingin kaupungin ulkovalaistuksesta. Yritys myy sähköenergiaa noin 400 000 asiakkaalle Suomessa ja kattaa kaukolämmöllä yli 90 prosenttia pääkaupungin lämmitystarpeesta.

ISS Palvelut on Suomen kolmanneksi suurin yksityinen työnantaja ja maan johtava kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys. Yhtiö tuottaa henkilöstövaltaisia tukipalveluita yksityisille yrityksille ja yhteisöille sekä julkiselle sektorille.

C2 SmartLight Oy on voimakkaasti kasvava ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmiä ja ohjauspalvelua toimittava keskisuomalainen yritys. C2 SmartLight® -tuote on älykkäiden ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmien markkinajohtaja Suomessa.

Avainsanat:

Tilaa

Lainaukset

”Ohjausratkaisun hankinta oli monivuotinen ja huolella valmisteltu projekti. C2 SmartLight osoittautui vertailussamme markkinoiden kustannustehokkaimmaksi ratkaisuksi. Myös kokemukset muualta olivat rohkaisevia.”
Helsingin Energian ulkovalaistusyksikön päällikkö Olli Markkanen