ISS jälleen mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa

ISS Palvelut on mukana Vastuullinen kesäduuni 2015 -kampanjassa ja noudattaa sen hyvän kesätyön periaatteita. Valtakunnallisella kampanjalla edistetään nuorten pääsyä työelämään ja varmistetaan positiivinen kesätyökokemus.

ISS:llä on tärkeä rooli nuorten työllistäjänä: Suomen kolmanneksi suurimpana yksityisenä työllistäjänä ISS pystyy tarjoamaan paljon erilaisia kesätyömahdollisuuksia vartioinnista vihertöihin ja siivouksesta hallinnon tehtäviin sadoille nuorille eri puolilla Suomea.

– Kesätöiden tarjoaminen on meille tärkeä tilaisuus tehdä hyvä ensivaikutelma ja tuoda esille tarjoamiamme kiinteistöpalvelualan monipuolisia tehtäviä sekä hyviä työllistymis- ja urakehitysmahdollisuuksia. Haluamme myös edesauttaa nuorten työkokemuksen karttumista ja pääsyä esimerkiksi opintojen jälkeen hyvään työelämään, ISS Palveluiden henkilöstöjohtaja Sirpa Huuskonen toteaa.

– Kampanjaan osallistuminen on meille myös konkreettinen keino toteuttaa yhteiskuntavastuuta. Kesätyöpaikka on nuorille arvokas tilaisuus kehittää työelämävalmiuksia ja tutustua erilaisiin uravaihtoehtoihin. Uskomme, että toimimalla vastuullisesti vahvistamme positiivista mielikuvaa kiinteistöpalvelualasta. Lisäksi varmistamme asemaamme houkuttelevana työnantajana oikealla asenteella ja koulutuksella varustetuille kiinteistöpalvelualan ammattilaisille, kun kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy.

Osallistumalla kampanjaan ISS sitoutuu julkisesti kampanjan kuutta periaatetta.

1. Hyvä hakijakokemus: Jokaiselle kesätyöpaikan hakijalle kerrotaan hakuprosessin etenemisestä ja aikataulusta sekä valinnoista.
2. Mielekäs työ: Kesätyön kautta nuori luo ensimmäiset konkreettiset käsityksensä työelämästä, eri aloista ja ammateista. Mielekäs kesätyö vastaa nuoren taitoja ja on sopivan haasteellista. Työtehtävät, vastuut, valtuudet ja odotukset on määritelty selvästi, ja ne käydään kesätyöntekijän kanssa läpi.
3. Perehdytys ja ohjaaminen: Jokainen kesätyöntekijä käy läpi kattavan perehdytyksen. Perehdyttämiseen ja ohjaamiseen nimetään vastuuhenkilö. Palautteen antaminen on tärkeä osa ohjausta.
4. Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus: Kesätyöntekijät ovat ISS:läisiä ja heitä kohdellaan tasavertaisesti. Työsuhteen päättyessä kaikilta tiedustellaan, vastasiko kesätyö sitä, mistä oli sovittu, ja millaisena he kokivat ISS:n työpaikkana.
5. Kohtuullinen palkka: Kesätyöntekijälle maksetaan työn vaatimusten ja nuoren kokemuksen mukaisesti kohtuullista palkkaa.
6. Kirjallinen työsopimus ja todistus: Kaikkien kesätyöntekijöiden kanssa tehdään kirjallinen työsopimus. Työsuhteen päättyessä he saavat työtodistuksen. 

ISS edellyttää kesätyöntekijöiltä yleensä vähintään 18-vuoden ikää. Kesätyöt alkavat pääsääntöisesti touko-kesäkuussa ja jatkuvat elo-syyskuulle. Hakuajasta tiedotetaan ISS:n verkkosivuilla www.iss.fi.

Lisätiedot

Sirpa Huuskonen
Henkilöstöjohtaja
ISS Palvelut
p. 040 504 5223
sirpa.huuskonen@iss.fi

Vastuullinen kesäduuni 2015 -kampanjan verkkosivut 
http://www.kesaduuni.org/

ISS Palvelut on Suomen kolmanneksi suurin yksityinen työnantaja ja maan johtava kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys. Tuotamme henkilöstövaltaisia tukipalveluita yrityksille ja yhteisöille sekä julkiselle sektorille. Luomme toiminnallamme laadullista ja taloudellista arvoa asiakkaidemme liiketoimintaan. Vuonna 2013 liikevaihtomme oli 534 miljoonaa euroa. Henkilökuntaa on lähes 12 000. ISS Palvelut on osa kansainvälistä ISS-konsernia, joka toimii yli 50 maassa. www.iss.fi, www.issworld.com

Yrityksestä

ISS Palvelut on yksi Suomen suurimmista yksityisistä työnantajista ja maan johtava kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys. Tuotamme asiakkaillemme kokonaispalveluratkaisuja, jotka muodostuvat siivous-, kiinteistön ylläpito-, ruokailu- ja turvallisuuspalveluista sekä muista näihin liittyvistä tukipalveluista. Luomme toiminnallamme laadullista ja taloudellista arvoa asiakkaidemme liiketoimintaan. Vuonna 2017 liikevaihtomme oli 420 miljoonaa euroa. Henkilökuntaa on yli 8 000. ISS Palvelut on osa kansainvälistä ISS-konsernia, joka toimii 74 maassa. www.iss.fi, www.issworld.com

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

ISS Palvelut on mukana Vastuullinen kesäduuni 2015 -kampanjassa ja noudattaa sen hyvän kesätyön periaatteita.
Tweettaa

Lainaukset

Haluamme edesauttaa nuorten työkokemuksen karttumista ja pääsyä esimerkiksi opintojen jälkeen hyvään työelämään.
ISS Palveluiden henkilöstöjohtaja Sirpa Huuskonen