Tutkimus: Kiinteistö- ja toimitilapalveluiden keskittämistrendi kiihtyy

Yli puolet kiinteistö- ja toimitilapalveluja hankkivista päättäjistä uskoo, että palveluiden keskittäminen yhdelle tai kahdelle palveluntarjoajalle yleistyy tulevaisuudessa. ISS Palvelut teetti Taloustutkimuksella selvityksen palveluiden keskittämisestä, ja siihen vastasi yli 300 päättäjää.

Tällä hetkellä reilu neljännes organisaatioista on keskittänyt kiinteistö- ja toimitilapalvelunsa. Yritykset keskittävät julkista sektoria useammin palvelunsa yhdelle toimijalle. Kiinteistö- ja toimitilapalvelualan markkinan arvo on yhteensä yli kymmenen miljardia euroa*.

Vastaajista 60 prosenttia on sitä mieltä, että taloudellinen tilanne vaikuttaa keskittämishalukkuuteen. Julkisen sektorin päättäjistä 70 prosenttia on tätä mieltä.

-On selvää, että heikossa taloustilanteessa säästöjä haetaan entistä kiivaammin, ISS Palveluiden toimitusjohtaja Jukka Jäämaa sanoo. -Suorien säästöjen hakemisen lisäksi palveluiden keskittämiseen vaikuttaa usein myös palveluiden ostajien henkilöresurssien supistuminen, jolloin haetaan toiminnallista tehokkuutta yhden luukun periaatteen kautta. Kolmanneksi hankinta keskittyy etenkin suurissa yrityksissä.

Yli 90 prosenttia tyytyväisiä keskittämiseen

Kiinteistö- ja toimitilapalvelunsa keskittäneistä 92 prosenttia on tyytyväisiä keskittämiseen toimintamallina.

Vastaajista 69 prosenttia on sitä mieltä, että palveluntarjoaja on onnistunut usean palvelun johtamisessa.

- Palveluiden johtaminen ja tuottaminen kokonaisuuksina on tärkein asia, jotta keskittäminen toimii ja tuottaa arvoa palveluiden ostajalle, Jäämaa painottaa.

-Esimerkiksi neljän irrallisen palvelun johtaminen ei riitä, vaan meidän palveluntarjoajien pitää johtaa aidosti yrityskohtaista palveluratkaisua, joka on eri palveluista koostuva yksi kokonaisuus. Nämä ovat aivan eri asioita, Jäämaa toteaa. -Silloin kun räätälöinti tehdään tiiviissä yhteistyössä ostajan ja tarjoajan kanssa, johtaminen toimii arjessa parhaiten.

Etuina kustannustehokkuus ja helppous

Keskittämisen suurimpana etuna nähdään kustannustehokkuus, helppous ja yhden yhteyshenkilön kanssa toimiminen. Helppous näkyy sopimuksen hallinnan helppoutena ja asioinnin helppoutena, joka syntyy pitkälti juuri yhden yhteyshenkilön kanssa toimimisesta. Yksi yhteyshenkilö tuo mukanaan myös viestinnällisiä etuja, kuten paremman tiedonkulun ja asioiden ymmärtämisen.

Keskittämisen suurimmat haasteet liittyvät epävarmuuteen palveluntarjoajan osaamistasosta. Tutkimukseen osallistuneet päättäjät epäilevät, riittääkö yhden palveluntarjoajan osaaminen usealle eri toimialalle ja palvelulle.

- Tässä on pitkälti kysymys ostajan ja palveluntarjoajan luottamuksellisesta suhteesta. Olemme tunnistaneet, että jotkut asiakkaat hankkivat meiltä ehkä ensin yhden tai kaksi palvelua. Eri palveluiden tunnettuuden ja luottamuksen kasvaessa päästään rakentamaan keskitettyjä kokonaispalveluratkaisuja ja kumppanuutta.

*Kiinteistötyönantajat ry:n mukaan kiinteistöpalveluiden arvo liikevaihdolla mitattuna on noin 8,47 miljardia euroa. Tutkimuksessa oli myös mukana turvallisuusala, ja Finnsecurity ry:n mukaan turvallisuusalan yritysten tarjonnan arvioitu kokonaisarvo on noin kaksi miljardia euroa. Tutkimuksessa oli lisäksi mukana myös ravintolapalvelut.


Lue lisää keskittämistutkimuksesta: http://www.fi.issworld.com/keskittamistutkimus


Lisätiedot:

Viestintä- ja markkinointijohtaja Miia Eloranta

ISS Palvelut

p. 050 441 4221

miia.eloranta@iss.fi

Tutkimuspäällikkö Sirpa Vinni

Taloustutkimus

p. 040 554 3342

sirpa.vinni@taloustutkimus.fi


ISS Palvelut on Suomen kolmanneksi suurin yksityinen työnantaja ja maan johtava kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys. Tuotamme siivous-, kiinteistön ylläpito-, turvallisuus- ja ruokailupalveluita yrityksille ja yhteisöille sekä julkiselle sektorille. Luomme toiminnallamme laadullista ja taloudellista arvoa asiakkaidemme liiketoimintaan. Vuonna 2014 liikevaihtomme oli 517 miljoonaa euroa. Henkilökuntaa on noin 11 000. ISS Palvelut on osa kansainvälistä ISS-konsernia, joka toimii yli 75 maassa. www.iss.fi, www.issworld.com

Avainsanat:

Yrityksestä

ISS Palvelut luo kestävää hyvinvointia kiinteistöille ja niiden käyttäjille ja siten laadullista ja taloudellista arvoa asiakkaidemme liiketoimintaan. Olemme yksi Suomen suurimmista yksityisistä työnantajista ja maan johtava kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys. Kokonaispalvelumme muodostuu kiinteistön ylläpito-, siivous-, ravintola-, turvallisuus- ja työpaikkapalveluista. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 421 miljoonaa euroa ja henkilöstömme vahvuus 7 956. ISS Palvelut on osa kansainvälistä ISS-konsernia. www.iss.fi, www.issworld.com.

Tilaa

Multimedia

Multimedia