Ulkoistamissuuntauksen jatkuminen tuo kasvua kiinteistöpalvelualalle

Report this content

Kiinteistö- ja toimitilapalveluiden ulkoistamistrendi jatkuu voimakkaana myös tulevaisuudessa. Erityisesti kokonaispalveluratkaisuiden markkinat ovat voimakkaassa kasvussa. Näin arvioi Suomessa vieraillut ISS-konsernin toimitusjohtaja Jeff Gravenhorst. ISS toimii yli 50 maassa ja on alan markkinajohtaja Suomessa.

Gravenhorstin mukaan yritykset ulkoistavat eri kiinteistö- ja toimitilapalveluja entistä keskitetymmin yhdelle palveluntarjoajalle. Vaikka ISS on maailman suurin siivousalan yritys, esimerkiksi Suomessa 63 prosenttia liikevaihdosta tulee muista palveluista, kuten kiinteistön ylläpitopalveluista, turvallisuuspalveluista, ruokailupalveluista ja tukipalveluista. Näistä palveluista rakennettavat kokonaispalveluratkaisut kiinnostavat yrityksiä yhä enemmän. Syynä kokonaispalveluratkaisujen lisääntyneeseen kysyntään on etenkin suurten yritysten hankintatoimintojen keskittyminen sekä kustannussäästöt.

Suomi edelläkävijä

- ISS on maailmanlaajuisesti kokonaispalveluratkaisujen edelläkävijä. ISS:n sisällä Suomi nähdään tämän alueen tienviitoittajana, Gravenhorst sanoo.

- Suomen ISS Palvelut on ISS:n seitsemänneksi suurin markkina-alue. Viisi prosenttia koko yhtiön liikevaihdosta, 534 miljoonaa euroa vuonna 2013, tulee Suomesta.

Gravenhorstin mukaan globaali kiinteistöpalveluiden markkina on suuruudeltaan noin triljoona dollaria ja sen arvioidaan kasvavan yhteensä viisi prosenttia vuosien 2012 ja 2018 välillä. Suomessa ISS arvioi markkinan kooksi yli viisi miljardia euroa ja odottaa maltillista kasvua.

Gravenhorst näkee, että ulkoistamisen kasvuun on monta syytä. Suurimpien yritysten hankintatoimintojen keskittymisen kautta syntyy myös suuria maailmanlaajuisia palvelusopimuksia. Toinen syy on yritysten halu keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa. Kustannukset ovat Gravenhorstin mukaan aina keskeinen ulkoistamisen syy, ja esimerkiksi kokonaispalveluratkaisujen ulkoistaminen voi tuoda 10-15 prosentin säästöt.

Työnantajavastuu näkyy eläköitymisiässä

Gravenhorst toteaa, että kiinteistö- ja toimitilapalvelut on merkittävä työllistäjä myös jatkossa. ISS on maailmanlaajuisesti neljänneksi suurin yksityinen työnantaja yli puolella miljoonalla työntekijällä. Suomessa ISS on kolmanneksi suurin yksityinen työnantaja ja työllistää lähes 12 000 henkilöä.

- Meille tärkeintä on ihmisten kunnioittava kohtelu, valmennus ja koulutus. Suomessa henkilöstöä koulutettiin noin 14 500 työpäivää vuonna 2013.

Gravenhorst toteaa, että ISS panostaa vastuullisuuteen työnantajana. Suomessa tämä näkyy niin, että vuonna 2013 keskimääräinen eläköitymisikä oli 63,3 vuotta ja sairauspoissaolot saatiin laskemaan seitsemällä prosentilla.

Lisätietoja: ISS Palvelut, toimitusjohtaja Kari Virta, p. 040 751 1853, viestintäjohtaja Miia Eloranta, p. 050 441 4221

ISS Palvelut on Suomen kolmanneksi suurin yksityinen työnantaja ja maan johtava kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys. Tuotamme henkilöstövaltaisia tukipalveluita yrityksille ja yhteisöille sekä julkiselle sektorille. Luomme toiminnallamme laadullista ja taloudellista arvoa asiakkaidemme liiketoimintaan. Vuonna 2013 liikevaihtomme oli 534 miljoonaa euroa. Henkilökuntaa on lähes 12 000. ISS Palvelut on osa kansainvälistä ISS-konsernia, joka toimii yli 50 maassa. www.iss.fi, www.issworld.com

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

Kiinteistö- ja toimitilapalveluiden ulkoistamistrendi jatkuu voimakkaana myös tulevaisuudessa. Erityisesti kokonaispalveluratkaisuiden markkinat ovat voimakkaassa kasvussa. Näin arvioi Suomessa vieraillut ISS-konsernin toimitusjohtaja Jeff Gravenhorst.
Tweettaa

Lainaukset

ISS on maailmanlaajuisesti kokonaispalveluratkaisujen edelläkävijä. ISS:n sisällä Suomi nähdään tämän alueen tienviitoittajana.
Jeff Gravenhorst, ISS-konsernin toimitusjohtaja