Keskon vuosiraportti 2019 on julkaistu

Report this content

Keskon vuosiraportti 2019 on tänään julkaistu suomeksi ja englanniksi. Raportti sisältää vuodelta 2019 tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) ja palkka- ja palkkioselvityksen sekä osiot Keskon suunta ja kestävä kehitys.

Taloudellinen katsaus -osio sisältää konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. Muista kuin taloudellisista tiedoista annettava selvitys sisältyy hallituksen toimintakertomukseen.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sisältää kuvauksen Keskon konsernihallinnosta sekä palkka- ja palkkioselvitystiedot palkitsemisesta.

Keskon suunta -osiossa käydään läpi Keskon strategiaa ja sen toteutusta. Riippumattoman kolmannen osapuolen varmentamassa kestävän kehityksen osiossa kuvataan yhtiön ja sidosryhmien kannalta olennaisia vastuullisuuden osa-alueita ja niiden tuloksia.

Vuosiraportti kokonaisuudessaan ja sen osiot erikseen ovat ladattavissa osoitteessa kesko.fi/sijoittaja/taloustieto-ja-julkaisut/vuosiraportit/.

Tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys ovat tilattavissa painotuotteena osoitteesta IR@kesko.fi.

Lisätietoja antaa sijoittajasuhdejohtaja, Hanna Jaakkola, puhelin 010 53 23540.

Kesko Oyj

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesko.fi

 

Liitteet
Kesko 2019 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Kesko 2019 Palkka- ja palkkioselvitys
Kesko 2019 Taloudellinen katsaus
Kesko 2019 Vuosiraportti