Kela käynnistää uudelleen perutut  ASLAK-kurssit

Kela järjestää uudelleen 31.8. 2015 jälkeen perutut ASLAK-kurssit.

Kela on saamassa vuoden 2016 talousarvioesityksessä harkinnanvaraiseen kuntoutukseen lisärahoitusta. Lisärahoitus on tarkoitus kattaa AURA-kuntoutuksen lakkauttamisesta aiheutuvalla säästöillä, jotka kohdistuvat kuntoutusrahaan. 

Uudelleen käynnistettävien ASLAK-kurssien tulee alkaa vuoden 2015 aikana, mutta jatkojaksot voivat siirtyä vuoden 2016 puolelle.

Kaikki  alkavat  ASLAK-kurssit näkyvät Kelan verkkosivuilla www.kela.fi/kuntoutuskurssihaku

Yhä useampi pääsee Kelan TYK-kuntoutukseen

Työkykyä ylläpitävään ja parantavaan valmennukseen osallistuvien TYK-kuntoutujen määrän arvioidaan lisääntyvän lähes viidenneksellä kuluvana vuonna.

Vuonna 2014 Kelan TYK-kuntoutukseen osallistui 2 768 kuntoutujaa. Kuntoutujien määrä kasvoi edellisestä vuodesta noin 16 %. Vuoden 2015 loppuun mennessä TYK-kuntoutuksen saajien määrän arvioidaan kasvavan yli 3 300 kuntoutujaan. Kuntoutujien määrän kasvuun vaikuttaa osaltaan vuoden 2014 alusta voimaan tullut Kelan ammatillista kuntoutusta koskeva lakimuutos, joka lievensi ammatillisen kuntoutuksen myöntämiskriteereitä.

Kela joutui lakkauttamaan kaikki 31.8.2015 jälkeen alkaviksi tarkoitetut harkinnanvaraiset TYK-kuntoutuspalvelut. Kuntoutus kuitenkin jatkuu Kelan järjestämisvelvollisuuteen kuuluvana, lakisääteisenä palveluna.  Sen kohderyhmänä ovat työssä olevat.

TYK -kuntoutukseen osallistuu työntekijöitä ja yrittäjiä laajasti eri toimialoilta, kuten palvelualalta, sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä opetusalalta. Kuntoutujia tulee myös mm. teollisesta työstä sekä kuljetus- ja liikennealalta.  Keskeiset syyt kuntoutukseen hakeutumiseen ovat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ja mielenterveyden häiriöt – pääasiassa masennus tai ahdistuneisuushäiriöt.  

Lisätietoja asiakkaille:
www.kela.fi/kuntoutus
www.kela.fi/kuntoutuskurssihaku

Kelan puhelinpalvelu kuntoutusasioissa, puh. 020 692 205, ma–pe, klo 8–18

Lisätietoja medialle:
Kelan terveysosasto, suunnittelija Leena Penttinen, puh. 040 865 2947

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit