Kelan asiakkaana eläkeiässä

Monelle yli 65-vuotiaalle Kela merkitsee ennen kaikkea sairausvakuutusta, kansaneläkettä ja luotettavaa palvelua.

Kelan asiakaslehteä Elämässä – Mitt i allt 1/2014 jaetaan parhaillaan koteihin. Lehden pääaiheita ovat Kelan tuet ja palvelut eläkeikäiselle.

Suuri osa eläkeikäisten Kela-asioista hoituu lähes itsestään: eläke tulee tilille kuukausittain, ja esimerkiksi lääkkeiden Kela-korvaus voidaan vähentää laskusta jo apteekissa. Pääsääntönä on, että Kelaan pitää ottaa yhteyttä silloin, kun elämäntilanne muuttuu. Tavallisesti tällaiset elämänmuutokset liittyvät asumiseen, terveyteen tai perhesuhteisiin.

Lehdessä haastatellaan Marja-Liisaa, eläkeläistä, joka elää toimeliasta arkea iän tuomista sairauksista huolimatta. Hän on aktiivisesti mukana yhdistystoiminnassa ja seurakunnan tapahtumissa. Sairaudet vaativat kuitenkin monia lääkkeitä, joihin pieni eläke ei riittäisi ilman Kela-korvauksia.

Lehdessä kerrotaan myös ikääntyneiden kuntoutuksesta. Kelan kuntoutus kohdentuu työikäisille, mutta kurssimuotoista kuntoutusta ja yksilöllisiä kuntoutusjaksoja järjestetään nykyään myös ikääntyneille. Kaarlo on kärsinyt vuosia vakavista selkävaivoista. Hän kertoo lehden haastattelussa, miten hänen elämänlaatunsa koheni Kelan kuntoutuksen ansiosta. Nyt hän pääsee taas pistäytymään pihamaalla olevalle tallille antamaan hevosille päiväheinät. Kuntoutusta kannattaakin hakea iästä riippumatta.

Elämässä – Mitt i allt -lehti 1/2014 jaetaan jokaiseen kotitalouteen 5.–16.3.2014. Muita lehden aiheita ovat muun muassa matkakorvaukset, etäpalvelu, kuulovammaisen lapsen kuntoutus sekä uusi äitiyspakkaus.

Lisätietoja:

Elämässä – Mitt i allt -lehti 1/14 on luettavissa verkossa www.kela.fi/elamassa suomeksi ja www.fpa.fi/mittiallt ruotsiksi.

Lehden toimituksen sähköpostiosoite on toimitus@kela.fi.

Tiedote ruotsiksi www.fpa.fi/aktuellt

Kelan viestintä
Yhteystiedot www.kela.fi/viestinta
Puhelinpalvelu medialle p. 040 733 522, arkisin klo 9-16
Sähköposti viestinta@kela.fi

Mediainfo on Kelan taustoittava uutiskirje medialle. Tilaa kerran kuussa ilmestyvä mediainfo osoitteessa http://www.kela.fi/uutiskirje

Liitteet & linkit