Pensionärer kan behöva FPA i livets svängar

FPA behövs också på äldre dagar när livet förändras. Numera finns det flera alternativ att ta kontakt och sköta sina ärenden med FPA.

Pensionärer får de flesta FPA-förmåner nästan obemärkt: Till exempel dras läkemedelsersättningen av från priset redan på apoteket och pensionsförmånerna betalas in på kontona varje månad.

Men när det uppstår nya livssituationer som gäller boendet, hälsan eller familjesituationen, kan det vara skäl att kontakta FPA.

FPA:s kundtidning Mitt i allt – Elämässä 1/2014 delas ut till hushållen under perioden 5-16.3.

Denna gång är huvudtemat FPA:s stöd och tjänster för personer i pensionsåldern.

I tidningen intervjuas bland andra Marja-Liisa som trots sina sjukdomar är aktiv i båden förenings- och församlingslivet. Sjukdomarna kräver dock många mediciner. Utan FPA-ersättningarna skulle Marja-Liisa inte ha råd med dem.

FPA erbjuder numera rehabilitering även för äldre personer som inte längre är i arbetslivet. Kaarlo, som i åratal har lidit av ryggproblem, fick tillfälle att delta i rehabilitering. Efter det har han börjat må bättre och har kunnat återuppta lätta stalljobb hos hästarna.

Tidningen berättar också om olika sätt kunderna kan välja att kontakta FPA och sköta sina ärenden. FPA betjänar på webben, per telefon, på FPA:s serviceställen utan och på bokad tid, per telefon och per post och småningom också hemifrån ansikte mot ansikte på distans.

Andra aktuella ämnen i tidningen är reseersättningarna, rehabilitering för hörselskadade barn och moderskapsförpackningen.

Ytterligare information:

Mitt i allt – Elämässä 1/2014 kan läsas på webben på svenska www.fpa.fi/mittiallt och på finska www.kela.fi/elamassa.

Redaktionens e-postadress: redaktion@fpa.fi

Informationsenhet vid FPA
Tfn 040 733 5221 vardagar kl. 9-16
viestinta@kela.fi
Kontaktuppgifter till FPA:s sakkunninga för medier
www.fpa.fi/information

Dokument & länkar